1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele o 8.00, 11.00 i południu o 13.30. Po tej  Mszy św. wyruszymy z żałobną procesją na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy za zmarłych z różańcem. Bardzo proszę, aby włączyć się w procesję na cmentarz i modlitwy tam odmawiane. We Wszystkich Świętych tradycyjnie przed cmentarzem prowadzona będzie kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie, którą przeprowadzą ministranci i lektorzy.
  2. W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. z kazaniem o 7.00 i 17.00. Składka będzie przeznaczona na potrzeby związane z funkcjonowaniem naszego cmentarza parafialnego. O 16.30 różaniec z wypominkami listopadowymi.
  3. Wierni, którzy nabożnie nawiedzą Cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe dni roku cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami tzn. trzeba być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć w tym dniu Komunię św., oraz pomodlić się w intencjach Ojca św. (w intencjach Ojca św. można odmówić jedno „ Ojcze nasz” i „ Zdrowaś Mario” lub jakąkolwiek inną modlitwę). Odpust zupełny można zyskać dla jednej duszy i jeden raz na dzień. Również, gdy wierni we Wszystkich Świętych po południu lub w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół lub kaplicę w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam: ”Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz  spełnią wymienione zwykłe warunki, a także wyzbędą się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego - mogą zyskać odpust zupełny. Jeżeli brak jest wyżej wymienionych dyspozycji, lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie tylko cząstkowy.