Drodzy Bracia i Siostry ! Stajemy dziś na progu nowego roku 2008. Rozpoczynamy go od udziału w Eucharystii, podczas której dobremu Bogu, Panu naszych dni i nocy, naszego życia i śmierci, pragniemy polecać dar nowego czasu, byśmy go jak najlepiej wykorzystali ku chwale Bożej, dla dobra bliźnich i ku własnemu szczęściu tak doczesnemu jak i kiedyś wiecznemu. Prośmy gorąco Boga, aby nam w nowym roku błogosławił, by nas strzegł i zachował od wszelkiego zła. Nasze prośby polećmy wstawiennictwu Maryi, którą dziś czcimy jako Bożą Rodzicielkę.

Dziś Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy Rok. Msze św. o  8.00 i 11.00. O 9.30 Msza św. na Wisowatkach. Składka dzisiejsza jest darem całej diecezji na różne dzieła które wspiera Biskup Ordynariusz. Dzień 1 stycznia jest Światowym Dniem Modlitw o Pokój. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.

W przyszłą Niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Jest to również Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego, w którym modlimy się za pracujących na misjach z naszej diecezji. Msze św. o 8.00(zmiana taj różańca św.) i 11.00.  Po każdej Mszy św. poświęcenie kredy, kadzidła i złota. Składka na Papieskie Dzieła Misyjne. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Dzieci z Grupy Misyjnej.

Kolęda w tym tygodniu:

Środa 2 I od godz. 14.00 – – Niedzieliska wieś po prawej stronie od P. Pawlik-Kaczmarczyk do państwa Wojcieszek(30).Czwartek 3 I od 14.00 - Niedzieliska wieś po prawej stronie dalsza część do państwa Skurów.Sobota 5 I od godz. 9.00 – Wisowatki. Niedziela 6 I od godz. 13.00 – Niedzieliska wieś po prawej stronie od państwa Urbańskich do pani Janiny Chwała.

Parafialny Oddział Caritas oraz Rada Duszpasterska wzorem ubiegłych lat organizuje w niedziele 13 I spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. Specjalne zaproszenia zostaną dostarczone do domów przez dzieci. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.00.

Z okazji Nowego Roku składam Wam drodzy Parafianie, najlepsze życzenia. Niech Wam błogosławi dobry i miłosierny Bóg,. Niech swoją łaską ubogaca wasze umysły i dusze, a swoją miłością niech przemienia i umacnia Wasze serca.. Szczęść Boże na każdy dzień 2008 roku.