1. Przeżywamy dziś w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci z klasy II Szkoły Podstawowej. Obejmujmy te dzieci naszą wspólnotową modlitwą, wypraszając dla nich dar miłości i wierności Chrystusowi na każdy dzień życia. Odnówmy przy tej okazji naszą miłość wobec Chrystusa przychodzącego w Eucharystii, byśmy Go zawsze godnie przyjmowali i trwali w Jego łasce. Rodzicom dzieci pierwszokomunijnych dziękuję za ufundowanie dwóch kompletów ampułek do Mszy św., za piękne przystrojenie kościoła na dzisiejszą uroczystość. Dzieci pierwszokomunijne i rodziców  zapraszam do przeżywania tzw. Białego Tygodnia, poprzez codzienne uczestniczenie we Mszy św. o godz. 18.00. Po Mszy św. nabożeństwo majowe. Zachęcam do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie. W środę nabożeństwo majowe odprawimy przy kapliczce Matki Bożej na placu kościelnym.

2. Rocznica i Komunii św. dla dzieci klasy III będzie w niedzielę 18 V o godz. 10.30. Dzieci zgromadzą się przed Kościołem i procesyjnie zostaną wprowadzone do kościoła. Możliwość spowiedzi codziennie przed mszą św. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00, 10.30 i o godz. 15.00. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - święto NMP Matki Kościoła. Msze św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00.

3. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała i związana z nią Procesja Eucharystyczna. Tym razem udamy się z procesją w stronę Gór. Pierwsze trzy ołtarze przygotują Góry, czwarty Błonie. Z okazji Procesji Bożego Ciała proszę o pomoc budującym ołtarze, a także o uporządkowanie i ozdobienie domów i posesji, wzdłuż których będzie szła procesja. Dziękuję parafianom z Podszumina, którzy również złożyli ofiary na ołtarze i na kwiaty. O ofiary prosiłbym również parafian z Wygody, ponieważ tam też nie przechodzi procesja.

4. W najbliższą  sobotę o godz. 10.00 spotkanie dzieci, które należą do Grupy Misyjnej. Dziś rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci Matki Bożej w Okulicach.

5. Zakład  Kominiarski z Tarnowa zawiadamia wszystkich mieszkańców naszej wsi, że w dniach od 14 do 17 V będą czyszczone i sprawdzane przewody kominowe.

6. Zapowiedzi przedślubne/ zapowiedź II/

Marek Michał KRÓL s. Józefa i Krystyny Król, ur. 24 III 1985 r., zam. Niedzieliska 96 oraz Klaudia Weronika BUDYN, c. Jana i Janiny Budyn, ur. 16 IX 1986 r., zam. Niedzieliska 110.