Zgromadziliśmy się na niedzielnej Eucharystii, aby spotkać się z Bogiem i umocnić naszą wiarę w Jego bliskość z nami. Pośród burz i niepokojów współczesnego świata potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech ten udział we Mszy Św. będzie naszym szczerym wyznaniem wiary i pogłębieniem naszej więzi z Nim.

1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary na KUL i PAT w Krakowie.

2. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00 i 10.30. Wypominki roczne o 10.15.

3. Msze św. w ciągu tygodnia: codziennie rano o godz. 7.00, w środę o godz. 18.00.

4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro św. Klary, w czwartek św. Maksymiliana Marii Kolbego.

5. W najbliższy piątek będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej – Matki Bożej Zielnej. Msze św. jak w każdą niedzielę a więc o godz. 7.00 i 10.30. W kaplicy na Wisowatkach o godz. 9.00. Po każdej Mszy św. poświęcenie wianków z ziół, kwiatów i zbóż i poświecenie wieńca żniwnego. Niech przyniesione przez nas kłosy zbóż będą wyrazem wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za szczęśliwe żniwa oraz za to, że nie brakuje nam chleba. Te pobłogosławione wiązanki umieśćmy na ścianach naszych domów, koło krzyża i niech będą one znakiem naszego dziękczynienia za tegoroczne plony i chleb który daje nam Pan. Z racji Uroczystości w piątek nie obowiązuje post.

6. Kolejne rodziny z Niedzielisk proszę aby zakupiły kwiaty do kościoła na najbliższą niedzielę i cały tydzień. W zakrystii można nabyć obrazy z błogosławioną Karoliną Kózka.

7. Sierpień, a zwłaszcza jego druga połowa to czas pieszych pielgrzymek do naszego narodowego częstochowskiego Sanktuarium. W najbliższą niedziele 17 VIII z Tarnowa wyruszy 26 Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Pamiętajmy w tych dniach w swoich modlitwach o organizatorach i o wszystkich pątnikach idących do Tronu Naszej Matki, a zwłaszcza o pielgrzymach z naszej parafii. Przez okres pielgrzymki w czasie każdej mszy świętej będziemy w sposób szczególny prosić o potrzebne łaski i obfite owoce dla tych którzy w czasie pielgrzymki będą przeżywali swoje „rekolekcje w drodze”. Sami też prosimy o modlitwę na pielgrzymim szlaku w intencji parafii. W zakrystii można jeszcze zapisywać się na tzw. Pielgrzymkę duchową aby łączyć się duchowo z pielgrzymami i modlić się w ich intencji.

9. Dwa ogłoszenia z Gminy: W związku z odmową wykupu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich tzw. Resztówek po stronie zachodniej zaprojektowanej do przebudowy drogi wojewódzkiej, Urząd Gminy chcąc polubownie załatwić postulaty mieszkańców oddeleguje pracowników do kontaktu z właścicielami gruntów celem ewentualnego wykupu pozostałych po podziale części działek przez Gminę Szczurowa.

10. Rodzice uczniów klas – 0, I, II, II – których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł mogą ubiegać się o zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Szczurowej pok. 8 i 9 aby wypełnić wniosek. Do wniosku należy dostarczyć zaświadczenia o dochodach za miesiąc lipiec z fakturą zakupu podręczników. Osoby posiadające gospodarstwo rolne winny dołączyć również odcinek wpłaty na ubezpieczenie rolnicze.