Dzisiaj Kościół w Polsce rozpoczyna 64. Tydzień Miłosierdzia, przypominając nam, że być uczniem Chrystusa to być zarazem sługą miłosierdzia. Nasza wiara nie ogranicza się jedynie do osobistego zawierzenia Chrystusowi, modlitwy, wzrastania w przyjaźni z Bogiem poprzez przystępowanie do sakramentów świętych. Jest ona zobowiązaniem do czynnej miłości bliźniego. Uczy jej sam Chrystus swoim słowem, a jeszcze bardziej przykładem.

O konieczności życia miłosierdziem w naszych trudnych czasach przypominał nam Jan Paweł II. Dzisiaj potrzeba, uczniów Chrystusa - sług bezinteresownej i braterskiej miłości. Tak wielu ludzi na świecie i wokół nas potrzebuje pomocy materialnej i duchowej. Będąc uczniami Chrystusa nie możemy zignorować ich wołania o pomoc, odwrócić wzroku, zlekceważyć ich prośby. Winniśmy, jak uczy św. Paweł, przejść przez ziemię dobrze czyniąc wszystkim, a „zwłaszcza naszym braciom w wierze" .

„Miłość bliźniego - uczy Benedykt XVI - zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także powinnością całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół lokalny aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym" Prośmy Chrystusa o siłę do naśladowania Go w miłości do bliźnich w potrzebie. A ponieważ tej miłości często brakowało w naszych sercach przeprośmy za to Pana Boga

 

1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.

2. Dziś rozpoczyna się pod hasłem „Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia.” 64 Tydzień miłosierdzia. Modlimy za wszystkich podejmujących rozmaite dzieła miłosierdzia i za tych, którzy tego miłosierdzia najbardziej potrzebują. Po mszach św. Panie z naszego Parafialnego Caritas prowadzą przed kościołem zbiórkę ofiar na działalność naszego oddziału. W zakrystii można również nabyć tzw. „Krążki nadziei” w ramach akcji „Kromka chleba”. Minimalna cena krążka 5 zł. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać! Przypominam, że również w ciągu całego roku można składać ofiary do skarbonki św. Antoniego, które również są przeznaczone dla potrzebujących w naszej parafii.

3. Przy okazji przeżywanego Tygodnia Miłosierdzia dziękuję wszystkim paniom, które angażują się w działalność oddziału parafialnego Caritas. Caritas Parafialna min. rozdziela dary z Unii Europejskiej, są to produkty spożywcze oraz  Caritas dofinansował min. wycieczki Grupy Misyjnej Dzieci, ministrantów, katechizmy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej, paczki dla rodzin potrzebujących pomocy na Boże Narodzenie i Wielkanoc, zorganizował opłatek dla emerytów, paczki na św. Mikołaja dla ministrantów oraz 70 paczek dla dzieci z okazji Dnia Dziecka oraz udzielił indywidualnej pomocy różnym osobom.. Te wszystkie działania mogły być realizowane min. dzięki ofiarom składanym na tace czy do puszek, do skarbonki św. Antoniego, ze sprzedaży świec wigilijnych, baranków wielkanocnych i dzięki indywidualnym ofiarodawcom. Wszystkim za każdą ofiarę na Caritas składam serdeczne Bóg zapłać.

4. W przyszłą niedzielę wprowadzamy zimowy porządek Mszy św., a więc o 8.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 8.00 będzie zmiana tajemnic różańca św. Wypominki roczne o 10.45. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00. O 15.30 Msza św.

5. W środę rozpoczynamy październikowe nabożeństwa różańcowe. W dni powszednie o 16.30 będzie Msza św. z czytanką a potem różaniec. Na Wisowatkach będzie różaniec odmawiany o godz. 17.00. Zachęcam dzieci, młodzież a także dorosłych do tej modlitwy. Dzieci będą otrzymywać specjalne karteczki w każdym dniu uczestnictwa w różańcu. W czwartek różaniec poprowadzą panie z parafialnego oddziału Caritas, w piątek kandydaci do Sakramentu Bierzmowania w ramach comiesięcznego spotkania przed Bierzmowaniem. Proszę aby kandydaci przynieśli na to spotkanie wypełnione książeczki które otrzymali.

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca X. Msze św. o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w I piątek o 7.00 i 16.30. Od 15.30 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Składka na misje.

7. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, we wtorek św. Hieronima, w środę św. Teresy do Dzieciątka Jezus, w czwartek św. Aniołów Stróżów, w sobotę św. Franciszka z Asyżu.

8. W piątek po różańcu zapraszam na spotkanie dziewczęta które śpiewały w scholi. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Zapraszam wszystkie dzieci które przychodziły w ubiegłym roku na Grupę Misyjną.

9. Bóg zapłać rodzinom z Błonia, ostatniej grupie za ofiarę z kwiatów – 180 zł, ponieważ jeszcze kwiaty pozostały z ubiegłego tygodnia. Za te ofiary zakupiłem dekorację różańcową i jeszcze dokupię kwiaty.

10. Msze św. w ciągu tygodnia: w poniedziałek i we wtorek o godz. 18.00. W sobotę Msza św. ślubna o godz. 14.00. Na najbliższą niedziele kwiaty będą ze ślubu. Bóg zapłać państwu młodym za ten dar.

11. W zakrystii można nabyć kalendarze rolników w cenie 15 zł oraz kalendarze misyjne w cenie 6 zł. Można również kupić różance po 3 zł.