Zgodnie z tradycją w ostatnią niedzielę października obchodzimy w liturgii uroczystość rocznicy poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Sprawowana dziś Eucharystia jest naj­pierw okazją do wyrażenia Bogu wdzięczności za Jego nie­ustanną obecność pośród swojego ludu w tym domu modlitwy i składania eucharystycznej Ofiary, jakim jest każda świątynia. Jest także okazją do zastanowienia się nad rolą kościoła para­fialnego w naszym osobistym życiu; nad naszą odpowiedzial­nością za to duchowe i materialne dobro, o którym każdy z nas może z dumą powiedzieć - mój Kościół! Za brak należytego szacunku dla tego świętego miejsca oraz za nie zawsze odpowiednią troskę o nasz kościół przepro­śmy dobrego Boga.

1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00 i Msza św. O godz. 9.30 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.

2. W przyszłą niedzielę  Msze św., o 8.00(zmiana tajemnic różańca św. będzie 9 XI), 11.00 i 15.30. O godz. 10.45 wypominki roczne a o godz. 15.00 różaniec z wypominkami listopadowymi.

3. W sobotę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.00, 11.00 i południu o 13.30. Po tej Mszy św. wyruszymy z żałobną procesją na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy za zmarłych z różańcem. Bardzo proszę, aby włączyć się w procesję na cmentarz i modlitwy tam odmawiane. We Wszystkich Świętych tradycyjnie przed cmentarzem prowadzona będzie kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie, którą przeprowadzą ministranci i lektorzy oraz nasz kleryk Paweł z WSD w Tarnowie. Niech nasze zamyślenie o śmierci, przemijaniu i wieczności będzie okazją do odnowienia wiary w życie wieczne, w sąd Boży, w odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem za swoje życie. Pamiętając o porządkach na cmentarzu, stosujmy się do właściwych zasad wyrzucania śmieci, zainteresujmy się tez grobami opuszczonymi, jak również zadbajmy o groby kapłanów.

4. Od 1 do 8 listopada można zyskiwać pod pewnymi warunkami o których powiem we Wszystkich Świętych odpusty zupełne dla dusz czyśćcowych, dlatego zachęcam do skorzystanie ze spowiedzi świętej jutro, we wtorek i w środę przed różańcem

5. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o 16.30. W poniedziałek różaniec poprowadzą ministranci, we wtorek lektorzy, w środę dzieci ze Szkoły Podstawowej, w piątek róża św. Faustyny, w czwartek będzie różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych w naszej parafii.

6. Bóg zapłać za kwiaty rodzinom z Gór. Bóg zapłać za ofiary – Wygoda 300 zł, Podszumin 380 zł na kwiaty na listopad i na dekoracje listopadową. W poniedziałek po różańcu zbiórka wszystkich ministrantów.