1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30.
  2. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 w kaplicy na Wisowatkach.
  3. We wtorek Uroczystość Narodzenia NMP Matki Bożej Siewnej - Głównej Patronki naszej diecezji. Msza św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00. O godz. 17.00 w kaplicy na Wisowatkach. Chociaż nie jest to święto obowiązkowe, to jednak zachęcam do uczestniczenia w tym dniu we Mszy św. i modlitwy do Matki Bożej, zwłaszcza modlitwy o dobre urodzaje. Po Mszach św. tradycyjne poświęcenie ziarna siewnego
  4. Msze św. w ciągu tygodnia: w sobotę o godz. 7.00. W pozostałe dni o godz. 18.00. W czwartek po Mszy św. zbiórka ministrantów.
  5. Ogłoszenie sołtysa naszej wsi. Sołtys naszej wsi ogłasza, ze od 9 IX tj. od środy będzie odbierał III ratę podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Termin płatności podatku do 15 IX. Wojewódzki lekarz weterynarii zawiadamia, ze na terenie województwa małopolskiego w dniach od 4 do 18 IX zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczegóły w gablocie ogłoszeń.
  6. Bóg zapłać za kwiaty rodzinom z Gór. Na następne 2 niedziele proszę kolejne rodziny z Gór o kwiaty.