Jezus, odwieczne Słowo, przyniósł nam Dobrą Nowinę o zbawieniu i pozwala nam już teraz korzystać z owoców zbawienia, kiedy się uobecnia na ołtarzu w czasie Eucharystii, w której uczestniczymy. Na mocy sakramentów, które przyjęliśmy, jesteśmy zaproszeni do odpowiedzialności za głoszenie Dobrej Nowiny, która winna być przekazywana we współczesnym świecie. O tym obowiązku przypomina nam szczególnie dziś, Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Prośmy Pana podczas tej Eucharystii o ducha mądrości, byśmy roztropnie i odpowiedzialnie korzystali z wielkich darów Bożych, jakimi są media, dla naszego duchowego dobra i dobra tych, których Bóg powierzył naszej trosce. Módlmy się za ludzi pracujących w mediach, aby swoją pracę traktowali jako służbę dla dobra człowieka. Obejmijmy także naszą modlitwą ludzi tworzących media katolickie, aby byli dobrymi narzędziami w głoszeniu zbawczej mocy Ewangelii.
Aby Pan przyjął naszą modlitwę i dar naszej obecności, przeprośmy Go za wszystkie grzechy i zaniedbania, zwłaszcza te, które wynikają z naszego nieodpowiedzialnego tworzenia i korzystania z mediów.

  1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. Dzisiejsza niedziela jest dniem środków społecznego przekazu. Po Mszy św. do puszek można złożyć ofiarę na katolickie uczelnie - KUL i PAT. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać
  2. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 w kaplicy na Wisowatkach.
  3. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro św. Mateusza apostoła i ewangelisty, w środę św. Ojca Pio, w piątek bł. Władysława z Gielniowa.
  4. Msze św. w ciągu tygodnia: poniedziałek, wtorek i sobotę o godz. 7.00, w pozostałe dni o godz. 18.00. W środę również rano o godz. 7.00 wraz z nowenną do MBNP, ponieważ o godz. 16.00 z udziałem ks. biskupa będzie uroczystość 25 lecia konsekracji kościoła w Górce.  W sobotę o godz. 10.00 spotkanie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Zapraszam wszystkie dzieci które przychodziły w ubiegłym roku na Grupę Misyjną. W czwartek na godz. 19.00 zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej.
  5. W kaplicy św. Feliksa można zabrać miesięcznik „Apostolstwo Chorych” na miesiąc X. Dowolna ofiara min. 2 zł. W zakrystii można nabyć kalendarze rolników w cenie 17 zł oraz kalendarze misyjne w cenie 6 zł. Przy okazji Niedzieli Środków Społecznego Przekazu” zachęcam do prenumeraty tygodnika „Gość Niedzielny”. Aktualnie prenumeruje go 25 rodzin. Cena 4 zł. Można również zapisać się jeszcze na miesięcznik „Apostolstwo Chorych”(11 osób prenumeruje). Dla dzieci jest „Mały Gość Niedzielny”(2 osoby, cena 4 zł) i „Promyczek Dobra”(10 osób, cena 4 zł). Na stoliku można również kupić czasopisma misyjne, które co dwa miesiące przychodzą na parafię. Dla młodzieży miesięcznik wzrastanie.
  6. Bóg zapłać za kwiaty rodzinom z Gór. Bóg zapłać za ofiarę 120 zł pozostałą z kwiatów która przeznaczę na dekoracje i kwiaty na listopad.. Na następną niedziele proszę o kwiaty rodziny z Podszumina.

Intencje mszalne:  20 IX 2009 – 27 IX 2009

Niedziela  20 IX      7.00 + Jan, Anna WYDRA, Maria CZACHOR 
10.30 + Maria, Karolina, Władysław DUDA, Stefania, Franciszek ZIARNKO
Poniedziałek          7.00 + Jan KORBA z intencji rodziny Bochenków z Sadków
Wtorek 7.00 + Maria CZESAK z intencji sióstr z Róży św. Zofii 
Środa                    7.00 + Katarzyna, Franciszek PROROK z intencji syna Jana z rodziną
Czwartek              18.00 + Krzysztof POLICHT
Piątek                    18.00 W intencji Krystyny i Józefa z okazji 30 rocznicy zawarcia             
Sakramentu małżeństwa o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny
Sobota                    18.00 + Ludwik CZACHOR w 9 r. Sm., zona Zofia 
Niedziela  27 IX      7.00 O zdrowe, Boże błogosławieństwo dla Julii i potrzebne łaski dla całej rodziny  
9.00 + Jan SZULC, żona Katarzyna, córki Stefania i Rozalia
10.30 + Jan STRĄCZEK w r. śm.