1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30.
  2. Msze św. w ciągu tygodnia: we wtorek i sobotę o godz. 7.00. W pozostałe dni o godz. 18.00. W piątek koronka do Miłosierdzia Bożego.
  3. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
    - w środę św. Melchiora Grodzieckiego (1582-1619), pochodzącego z Cieszyna, jezuitę, męczennika, który zginął podczas prześladowania katolików w Czechach
    - w czwartek – bł. Anieli Salawa, świeckiej służącej, tercjarki z Krakowa
  4. W środę Uroczystość Narodzenia NMP Matki Bożej Siewnej - Głównej Patronki naszej diecezji. Msza św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00. O godz. 16.30 w kaplicy na Wisowatkach. Uczcijmy urodziny naszej Matki modlitwą i uczestnictwem we Mszy Świętej, modląc się o urodzaje. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. W czasie Mszy św. tak rano jak i wieczorem będzie poświęcenie ziarna do siewu. Proszę o podtrzymanie tego pięknego zwyczaju święcenia ziarna.
  5. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom, które zakupiły kwiaty do kościoła na ten tydzień. Za pozostałe pieniądze została zamówiona msza św. o poprawę pogody, która będzie odprawiona w środę. Na następną niedziele proszę o kwiaty kolejne rodziny z Błonia.
  6. W czwartek po Mszy św. wieczornej zapraszam na krótkie spotkanie panie z parafialnego Oddziału Caritas. W piątek po Mszy św. proszę aby zgłosiły się osoby który biorą dary z Caritas, ponieważ przyszła nowa partia darów i prosiłbym aby wszyscy którzy z tej pomocy korzystają pobrali sobie te dary w piątek.
  7. Dziękuje Wspólnocie Leśnej a więc wszystkim parafianom za przekazane wczoraj drzewo na ogrzewanie budynku plebanii. Dziękuje panom którzy kilka godzin poświęcili aby to drzewo urobić i przywieźć. Bóg zapłać.