1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00 w intencji rychłej beatyfikacji JP II i w intencji kapłanów i powołanych do kapłaństwa z naszej parafii. Po Mszy św. przy wyjściu do puszek możemy złożyć ofiary, którymi wspieramy z racji Dnia Papieskiego Dzieło Fundacji III Tysiąclecia, które funduje stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży. Bóg zapłać za wszystkie złożone dzisiaj ofiary.
  2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy: w środę błog. Honorata Koźmińskiego, wielkiego zakonodawcy. W czasach, kiedy zaborcy zlikwidowali dawne zakony i zabronili zakładania nowych, utworzył 26 zgromadzeń bezhabitowych; w czwartek św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej mistyczki, której wizje przyczyniły się do ustanowienia tak bliskiego nam kultu Serca Pana Jezusa; w tym dniu obchodzony jest w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia otoczmy szczególną wdzięcznością nauczycieli i wychowawców, na których barkach leży edukacja i wychowanie młodego pokolenia; w piątek św. Teresy z Avila, wielkiej reformatorki Karmelu i autorki dzieł mistycznych; w sobotę św. Jadwigi Śląskiej. Jadwiga była szczególnie wrażliwa na los ludzi ubogich i chorych. Dla nich fundowała wiele szpitali. Po śmierci męża osiadła w klasztorze w Trzebnicy.
  3. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 8.00 i 11.00. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00. O 9.30 msza św. w kaplicy na Wisowatkach.
  4. Jutro po różańcu zapraszam na krótkie spotkanie panie z parafialnego Oddziału Caritas. W czwartek po Mszy św. proszę aby zgłosiły się osoby który biorą dary z Caritas, ponieważ przyszła nowa partia darów i prosiłbym aby wszyscy którzy z tej pomocy korzystają pobrali sobie te dary w czwartek
  5. W środę po Mszy św. będzie spotkanie dzieci z klasy II i ich rodziców. Na nabożeństwie różańcowym dzieci otrzymają różańce.
  6. W zakrystii można nabyć kalendarze rolników w cenie 17 zł. Można również nabyć tygodnik Gość Niedzielny w cenie 4 zł. W zakrystii można również nabyć książkę: ”Wielka księga cudów Jana Pawła II” w cenie 10 zł.
  7. W czwartek na nabożeństwo różańcowe zapraszam młodzież z klasy I Gimnazjum oraz rodziców. Młodzież otrzyma specjalne dyplomy. Będzie to pierwsze spotkanie według nowego, programu przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, które rozpocznie się już w pierwszej klasie Gimnazjum.
  8. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o 16.30. Najpierw Msza św. z czytanką a potem różaniec. Zachęcam do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie. We wtorek Msza św. będzie rano o godz. 7.00. Nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. Jutro różaniec poprowadzą ministranci, w środę dzieci przygotowujące się do I Komunii św., w czwartek w intencji nauczycieli i wychowawców(prowadzi młodzież z klasy I G), w piątek różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych w naszej parafii, w sobotę różaniec poprowadzą dziewczęta ze scholi. W sobotę po różańcu spotkanie dziewcząt które śpiewają w scholi. W sobotę o godz. 9.30 spotkanie dzieci z Grupy Misyjnej
  9. Przybliża się miesiąc listopad, miesiąc naszej szczególnej pamięci o tych, dla których czas ziemskiej pielgrzymki dobiegł już końca. Pamiętajmy też o duchowych formach pomocy duszom zmarłych. Wśród nich ważne miejsce zajmują wypominki z modlitwą za zmarłych. Możemy polecać dusze na wypominki listopadowe lub roczne. Pamiętajmy, że z zasady na wypominki roczne polecamy tylko dusze najbliższych lub zmarłych w ostatnim roku. Natomiast na wypominki listopadowe możemy polecać dowolną liczbę zmarłych. Kartki wypominkowe są na stoliku lub w zakrystii lub można napisać na zwykłych kartkach, zaznaczając jakie to są wypominki. Czytelnie wypełnione składamy u mnie w konfesjonale, w zakrystii lub w kancelarii.
  10. W ostatnim czasie zrezygnował z funkcji grabarza w naszej parafii pan Antoni Grzybowski. Funkcji grabarza podjął się pan Władysław Wróbel. Pamiętajmy o porządkach na cmentarzu, zbliża się 1 XI. Bardzo proszę aby nie wrzucać żadnych śmieci do kontenera który jest tylko na szkło i na śmieci które nie można spalić. Pozostałe śmieci składajmy na osobne miejsce za bramą. W najbliższym czasie planujemy wycięcie dwóch dębów sprzed cmentarza i kilku drzew na terenie cmentarza. Za porządek na cmentarzu odpowiada pan grabarz.
  11. Po śmierci pana Franciszka, organisty szukaliśmy nowego organisty, co nie jest sprawa łatwą. W najbliższym czasie tę funkcje będzie pełnił pan Marian Kozioł z Borzęcina. Na spotkaniu rady parafialnej ustalono, że będziemy przywozić pana Mariana z Borzęcina w każda niedzielę. Od najbliższej niedzieli prosiłbym aby kolejkę rozpocząć od Podszumina. Odpowiedzialnym będzie pan Janusz Rudnik. Ten apel kieruje do tych którzy mają samochód. Trzeba podjechać rano przed mszą św. i potem odwieźć po sumie.