1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00. O godz. 10.45 wypominki roczne. Po południu o 15.00 różaniec z wypominkami listopadowymi i Msza św.
  2. W przyszłą niedzielę  Msze św., o 8.00 i 11.00. O godz. 10.45 wypominki roczne. Przyszła niedziela będzie obchodzona w naszej diecezji jako Niedziela Biblijna. Za tydzień składka będzie przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji. O 9.30 Msza św. na Wisowatkach.
  3. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: we wtorek rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich kościołów”, w środę św. Leona Wielkiego, papieża z V wieku, którego zapamiętano jako gorliwego obrońcę jedności Kościoła, w czwartek św. Marcina, biskupa Tours, dobrego duszpasterza, gorliwego głosiciela Ewangelii, wrażliwego na potrzeby ubogich, w piątek św. Jozafata, apostoła jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich, w sobotę świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, których krew przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
  4. Narodowy Bank Polski zwrócił się do Caritas Polska z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy sprzed denominacji (banknoty i bilon sprzed 1995 r.). Pieniądze te mogą być wymieniane tylko do końca 2010 r. Caritas Diecezji Tarnowskiej, w porozumieniu i zgodnie z decyzją Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, zwraca się zatem z prośbą do wszystkich diecezjan, posiadających banknoty i bilon sprzed denominacji o przekazanie ich celem wymiany w oddziale NBP w Krakowie. Diecezjalna Caritas, po wymianie, przeznaczy wszystkie pieniądze na leczenie i rehabilitację dzieci, zwłaszcza dofinansowanie kosztownych operacji. Pieniądze można składać w zakrystii do końca listopada.
  5. Jutro ostatni dzień, w którym możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Jutro, we wtorek i w środę o godz. 16.00 różaniec połączony z wypominkami listopadowymi. W piątek 20 minut przed Mszą św. będzie koronka do Bożego Miłosierdzia i wypominki. Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 16.30. W sobotę rano, pół godziny wcześniej o godz. 6.30 ponieważ wyjeżdżam z wycieczką z dziećmi z Grupy Misyjnej. W czwartek przeżywać będziemy 92 rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, polecając również Bogu wszelkie dobro i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Pamiętajmy aby wywiesić flagi państwowe.
  6. Dziękuję za wszystkie ofiary składane przy okazji wypominek, których dużą część przeznaczam na utrzymanie plebanii, min, na ogrzewanie całego budynku w tym również części duszpasterskiej oraz na inne inwestycje na plebanii. W zakrystii można jeszcze nabyć kalendarze z wieńcami żniwnymi w cenie 4 zł.
  7. Bóg zapłać róży św. Zofii za ofiarę 100 zł, za którą zakupiłem nową książkę z modlitwami wiernych na cały rok liturgiczny. Bóg zapłać rodzinom z Wygody za ofiarę 280 zł na chryzantemy do kościoła. Z tych ofiar oraz od rodzin z Podszumina pozostało 290 zł. Do tego dołożę ofiary z Dnia Zadusznego i zakupię nową kapę fioletową(cena 500 zł) używaną min. na pogrzebach.
  8. Po Mszy św. u ministrantów można zabrać sobie obrazki ze św. Michałem archaniołem, ofiarowane przez ks. prałata Stanisława Czachora.