1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00(zmiana tajemnic różańca św.) i 11.00. O 9.30 msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00.
  2. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 8.00 i 11.00. Po południu o 15.00 różaniec z wypominkami listopadowymi i Msza św.
  3. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.00, 11.00 i południu o 13.30 w intencji wszystkich zmarłych, których ciała spoczywają na naszym, cmentarzu parafialnym.. Po tej Mszy św. wyruszymy z żałobną procesją na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy za zmarłych z różańcem. Bardzo proszę, aby włączyć się w procesję na cmentarz i modlitwy tam odmawiane. Proszę aby przyszli również wszyscy ministranci i lektorzy. We Wszystkich Świętych tradycyjnie przed cmentarzem prowadzona będzie kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie, którą przeprowadzą ministranci i lektorzy oraz nasz kleryk Fabian z WSD w Tarnowie. Niech nasze zamyślenie o śmierci, przemijaniu i wieczności będzie okazją do odnowienia wiary w życie wieczne, w sąd Boży, w odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem za swoje życie. Robiąc porządki na cmentarzu pamiętajmy aby szkło wrzucać do kontenera a pozostałe śmieci, kwiaty na teren poza obrębem cmentarza.
  4. W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w Dzień Zaduszny z kazaniem o 7.00 i 17.00 oraz o godz. 8.30 w kaplicy na Wisowatkach.
  5. Msze św. w ciągu tygodnia: codziennie o godz. 16.30. O godz. 16.00 różaniec połączony z wypominkami listopadowymi. Do 8 listopada można zyskiwać odpusty zupełne dla dusz czyśćcowych. Nawiedzenie cmentarza, komunia św. modlitwa w intencjach Ojca św. i za zmarłych. Zachęcam do modlitwy za duszami w czyśćcu cierpiącymi. Nie szczędźmy tej modlitwy, której potrzebują nasi zmarli. W I piątek Msza św. o N. S. Pana Jezusa również rano o godz. 7.00. Od 15.30 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Składka na misje. Od godz. 13.00 pojadę do chorych. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii. Na Mszę św. w I piątek proszę aby przyszli kandydaci do Sakramentu Bierzmowania.
  6. W sobotę spotkanie dzieci z Grupy Misyjnej o godz. 9.30. W sobotę po Mszy św. spotkanie dziewcząt ze Scholi. Zapraszam również dziewczęta które chcą śpiewać w scholi.
  7. Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nabożnie odwiedzą cmentarz i tam pomodlą się za zmarłych mogą zyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących - każdego dnia dla jednej duszy. Odpust czyli darowanie kary doczesnej za grzechy można zyskiwać pod zwykłymi warunkami: spowiedź św., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania nawet do grzechu lekkiego, nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za zmarłą osobę, za którą ofiarowany jest odpust. W pozostałe dni roku można zyskiwać odpusty cząstkowe.
  8. Wypominki roczne w naszej parafii - czytane są w każdą niedzielę, przed sumą i jednorazowe - czytane do 10 XI, w połączeniu z nabożeństwem różańcowym.