1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00. O godz. 10.45 wypominki roczne. Po południu o 15.00 różaniec z wypominkami listopadowymi i Msza św.
  2. W przyszłą niedzielę  Msze św., o 8.00 i 11.00. O godz. 10.45 wypominki roczne. Za tydzień składka będzie przeznaczona na budujące się kościoły w diecezji. Takich parafii gdzie buduje się kościół jest około 12. Każda parafia ma obowiązek odprowadzić jedną składkę na ten cel. O 9.30 Msza św. na Wisowatkach. Za tydzień w Polsce po raz trzeci, obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy duchowo i materialnie tych, którzy doświadczają wypędzania ze swoich domów, którzy każdego dnia muszą chronić swoich najbliższych tylko dlatego, że są uczniami Chrystusa. Naszą szczególną modlitwą obejmujemy nasze Siostry i Braci z Sudanu, gdzie oprócz głodu chrześcijanie są również prześladowani.
  3. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: w środę rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich kościołów”, w czwartek św. Leona Wielkiego, papieża z V wieku, którego zapamiętano jako gorliwego obrońcę jedności Kościoła, w piątek św. Marcina, biskupa Tours, dobrego duszpasterza, gorliwego głosiciela Ewangelii, wrażliwego na potrzeby ubogich, w sobotę św. Jozafata, apostoła jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich.
  4. Jutro, we wtorek i w środę o godz. 16.00 różaniec połączony z wypominkami listopadowymi. W piątek 20 minut przed Mszą św. będzie koronka do Bożego Miłosierdzia i wypominki. Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 16.30. W sobotę rano o godz. 7.00. We wtorek zapraszam na różaniec za zmarłych na godz. 16.00 i na Mszę św. młodzież z klasy I i II Gimnazjum w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Proszę aby młodzież przyniosła uzupełnione książeczki.
  5. W piątek przeżywać będziemy 93 rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, polecając również Bogu wszelkie dobro i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Pamiętajmy aby wywiesić flagi państwowe. W najbliższy czwartek 10 XI zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. O godz. 8.30 będzie msza św. a po niej również w kościele montaż słowno – muzyczny” Modlitwa za ojczyznę”, który przedstawią dzieci z naszej Szkoły Podstawowej. Społeczność szkolna zaprasza wszystkich którym droga jest nasza ojczyzna. Ja również zapraszam wszystkich parafian. Mając na uwadze świąteczny charakter tego dnia Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu oraz od zabaw.
  6. Dziękuję za wszystkie ofiary składane przy okazji wypominek, których dużą część przeznaczam na utrzymanie plebanii, min, na ogrzewanie całego budynku w tym również części duszpasterskiej oraz na inne inwestycje na plebanii.
  7. W zakrystii można nabyć książkę o tematyce misyjnej pt. „Jezus nie żartował”, która przywieźli nasi klerycy z Tarnowa. Cena 10 zł.
  8. W najbliższy czwartek i piątek oraz w poniedziałek 14 XI w Domu Ludowym sołtys naszej wsi będzie przyjmował podatek rolny, czwarta rata.