Prośmy Pana, by udział w dzisiejszej Eucharystii umocnił nas w pełnieniu naszej misji na wzór misji Jana Chrzciciela, byśmy pełni wiary, nadziei i pokoju, w chrześcijańskiej radości przeżywali naszą ziemską pielgrzymkę
 1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00.
 2. W przyszłą niedzielę  Msze św., o 8.00 i 11.00.
 3. O 9.30 Msza św. na Wisowatkach.
  „Roraty” codziennie o godz. 16.30. Jutro i w piątek roraty o godz. 17.00. O godz. 16.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi. Gorąco zachęcam do udziału w Roratach zarówno starszych jak i dzieci, również młodzież zwłaszcza gimnazjalną. Roraty przeżywamy, poznając życie Bł. Jana Pawła II – Pamiętnik papieskiego anioła. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zachęcam udziału w konkursie na najładniejszą szopkę. Szopki ocenimy na zakończenie Adwentu. Rodziców proszę aby pomogli dzieciom w robieniu tych szopek. W sobotę po Mszy św. spotkanie wszystkich którzy biorą udział w akcji kolędników misyjnych
 4. W dalszym ciągu można nabywać świece Caritas jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Można je nabywać w minimalnej cenie 5 zł u ministrantów i w zakrystii. Są również duże świece po 12 zł. Niech w każdej rodzinie zapłonie na wigilijnym stole świeca, będąca znakiem miłosierdzia wobec potrzebujących.
 5. Trwa również rozprowadzanie wigilijnych opłatków. Ofiary składane przy tej okazji to wynagrodzenie dla Pana Organisty. Prosiłbym, aby te ofiary kształtowały się w granicach przynajmniej 25-30 zł od rodziny, a jeśli w domu jest więcej rodzin, to niech ofiara będzie nieco większa. Można zabrać sobie więcej opłatków jeżeli ktoś potrzebuje. Do dziś opłatki wzięła 1/5 rodzin.
 6. Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. Na pierwszym miejscu zwróćmy uwagę na przygotowanie duchowe, aby te wyjątkowe święta przeżyć w zgodzie z Bogiem i bliźnimi. Spowiedź adwentowa będzie u nas w najbliższy piątek od 14.00 do 15.30 i od 16.00 do 17.00. Chciejmy, w miarę możliwości, wszyscy skorzystać z Sakramentu Pokuty, abyśmy na piękno i radość nadchodzących świąt mogli ofiarować Bogu piękno serc odnowionych mocą Jego miłosierdzia.  Bardzo proszę, aby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty w tym dniu.
 7. W czwartek od godz. 13.00 udam się z posługą sakramentalną do chorych przed świętami Bożego Narodzenia. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii Równocześnie informuję, że pan Janusz, nadzwyczajny szafarz Eucharystii może chorym zanieść komunie św. w święta Bożego Narodzenia. W tej sprawie trzeba się umówić z nim osobiście.
 8. W kaplicy św. Feliksa można zabrać miesięcznik „Apostolstwo Chorych” na miesiąc I. Dowolna ofiara min. 2 zł. Gdyby ktoś chciał jeszcze prenumerować tygodnik katolicki „Gość Niedzielny” można się zapisać w zakrystii do końca roku. Cena 4 zł.
 9. W środę po roratach zapraszam na spotkanie Panie z parafialnego oddziału Caritas. W czwartek zapraszam na Mszę św. osoby który biorą dary z Caritas, po Mszy św. będzie rozdanie darów.