1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O 9.00 w kaplicy na Wisowatkach. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00. Po Mszy św. przy wyjściu do puszek możemy złożyć ofiary, którymi wspieramy z racji Dnia Papieskiego Dzieło Fundacji III Tysiąclecia, które funduje stypendia dla zdolnej a ubogiej młodzieży. Zbiórkę przeprowadzi młodzież z Gimnazjum. Każdy ofiarodawca otrzyma pamiątkowy obrazek i naklejkę. Bóg zapłać za wszystkie złożone dzisiaj ofiary.
 2. W przyszłą niedzielę wprowadzamy zimowy porządek Mszy św., a więc o 8.00 i 11.00. Przyszła niedziela jest Światową Niedzielą Misyjną i inauguruje Tydzień Misyjny w całym Kościele. Taca z tej niedzieli przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne.
 3. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o 16.30. Najpierw Msza św. z czytanką a potem różaniec. Zachęcam do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie. W tym tygodniu wyjeżdżam na rekolekcje kapłańskie, dlatego we wtorek i środę Msze św. będzie odprawiał ks. proboszcz z Uścia Solnego. Jutro, we wtorek i środę Msza św. i różaniec będzie o 16.00. Proszę aby jutro i w środę różaniec poprowadziły róże różańcowe. We wtorek różaniec poprowadzą kandydaci do bierzmowania z klasy III G, w czwartek dzieci ze Szkoły Podstawowej, w piątek kandydaci do bierzmowania z klasy I G, w sobotę ministranci.
 4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: jutro św. Teresy, we wtorek św. Jadwigi Śląskiej, w środę św. Ignacego Antiocheńskiego, w czwartek św. Łukasza ewangelisty a w sobotę św. Jana Kantego.
 5. Bóg zapłać za kwiaty rodzinom z Gór. Na następną niedziele proszę o kwiaty rodziny z Podszumina.
 6. W zakrystii można nabyć kalendarze w cenie 5 zł oraz Pismo św. w cenie 5 zł.
 7. Przybliża się miesiąc listopad, miesiąc naszej szczególnej pamięci o tych, dla których czas ziemskiej pielgrzymki dobiegł już końca. Pamiętajmy o porządkach na cmentarzu, pamiętajmy o duchowych formach pomocy duszom zmarłych. Wśród nich ważne miejsce zajmują wypominki z modlitwą za zmarłych. Możemy polecać dusze na wypominki listopadowe lub roczne. Pamiętajmy, że z zasady na wypominki roczne polecamy tylko dusze najbliższych lub zmarłych w ostatnim roku. Natomiast na wypominki listopadowe możemy polecać dowolną liczbę zmarłych i składamy dowolną ofiarę. Kartki wypominkowe są do wzięcia przy wyjściu z kościoła, w zakrystii lub w kancelarii lub można napisać na zwykłych kartkach, zaznaczając jakie to są wypominki. Czytelnie wypełnione składamy u mnie w konfesjonale, w zakrystii lub w kancelarii, prosiłbym aby nie zamawiać mszy św. razem z wypominkami.
 8. Pamiętajmy o porządkach na cmentarzu, bardzo proszę aby nie wrzucać żadnych śmieci do kontenera który jest tylko na szkło i na śmieci które nie można spalić. Pozostałe śmieci składajmy na osobne miejsce za cmentarzem. Za porządek na cmentarzu odpowiada pan grabarz
 9. Biskup tarnowski Andrzej Jeż ogłasza w całej diecezji, w związku z upływem kadencji wybory do Rad Duszpasterskich. Te wybory odbędą się 18 XI. Dlatego proszę aby zgłaszać kandydatów do Nowej Rady Duszpasterskiej abym mógł ogłosić listę kandydatów 11 XI.
 10. W czwartek po nabożeństwie różańcowym spotkanie dzieci z Grupy Misyjnej.
 11. Za tydzień będzie tradycyjne badanie niedzielnych praktyk wiernych, a więc liczba osób przystępujących do komunii św. i ilość osób obecnych na niedzielnej Mszy św.
 12. Od dzisiaj rozpoczniemy wpłaty na ogrzewanie Kościoła i pensje dla P. Kościelnego. Bardzo proszę, aby ze sprawiedliwości włączyły się w tę zbiórkę wszystkie rodziny. Opłata to 100 zł, dwie raty po 50 zł. Listy do odebrania w zakrystii.
 13. Poza parafią odprawię na rekolekcjach Msze św. z intencji uczestników pogrzebu, jutro za śp. Bronisława Walczaka, we wtorek, środę i czwartek za śp. Zofię Czachor.