1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00(zmiana tajemnic różańca św.) i 10.30 z procesją eucharystyczną. Na Wisowatkach Msza św. o godz. 9.00, która odprawi ks. Paweł, jako mszę św. prymicyjną. Dziś w naszym dekanacie odpust w Grobli.
  2. Dziś przeżywamy Święto Dziękczynienia. Myślą przewodnią tego święta  jest wdzięczność Opatrzności Bożej za wolność Ojczyzny i bł. Jana Pawła II . Takim wotum narodu Polskiego ma być Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie.  Po Mszy św.  do puszek można złożyć ofiarę na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie.
  3. Msze św. w Oktawie Bożego Ciała w połączeniu z procesją o godz. 18.00. Zachęcam do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie. Uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek. Po Mszy św. i procesji będzie błogosławieństwo wszystkich dzieci i poświęcenie wianków, ziół i kwiatów. Proszę rodziców aby przyprowadzili, przywieźli w wózkach lub przynieśli na rękach swoje dzieci aby przez posługę kapłanów otrzymały Jezusowe błogosławieństwo. Zachęcam również aby podtrzymywać tę piękną tradycję wicia wianków, które potem będą pobłogosławione na zakończenie Oktawy.
  4. W najbliższą niedziele Msze w. o godz. 7.00 i 10.30. Na Wisowatkach Msza św. o godz. 9.00.
  5. W I piątek miesiąca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa(z tej racji nie obowiązuje post) Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Przed Mszą wieczorną w I piątek od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje. Od godz. 12.30 pojadę do chorych. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii. Raz jeszcze dziękuję wszystkim ofiarodawcom i budowniczym ołtarzy na Boże Ciało. Niestety pogoda pokrzyżowała plany związane z procesją.
  6. Wspólnocie Leśnej dziękuję za sfinansowanie naprawy uszkodzonych płytek wokół kościoła i na schodach. Wspólnocie Leśnej dziękuję również za ofiarę 3 tyś. zł na wydatki związane z przygotowaniami parafii do prymicji, za te pieniądze zostały zakupione kwiaty na wystrój kościoła i na bukiety oraz część sztucznych kwiatów na paliki. Bóg zapłać. Również dziękuję parafianom z Wisowatek za ofiarę 710 zł. na różne dekoracje związane z prymicjami. W sobotę o godz. 9.30 spotkanie dzieci z Grupy Misyjnej.
  7. Dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej ogłasza nabór do LO i Technikum  dla młodzieży i Dorosłych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.
  8. Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach zaprasza 4 VI czerwca, od godz. 8.00 do wspólnej zabawy dzieci 5 i 6 letnie, które od września zaczną uczęszczać do oddziału przedszkolnego.