1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00 i 11.00. O 9.30 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.
  2. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 8.00 i 11.00. O 9.30 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.
  3. Jutro przeżywać będziemy 95 rocznicę odzyskania niepodległości. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, polecając również Bogu wszelkie dobro i pomyślność dla naszej Ojczyzny. Pamiętajmy aby wywiesić flagi państwowe. W najbliższy wtorek 12 XI, wzorem lat ubiegłych zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. O godz. 9.00 będzie Msza św. a po niej również w kościele montaż słowno – muzyczny ”Modlitwa za ojczyznę”, który przedstawią dzieci z naszej Szkoły Podstawowej. Społeczność szkolna zaprasza wszystkich którym droga jest nasza ojczyzna. Niech w tym dniu nie zabraknie nas na wspólnej modlitwie.
  4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro św. Marcina, biskupa,  we wtorek św. Jozafata, biskupa i męczennika, apostoła jedności Kościoła na polskich kresach wschodnich, w środę świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich z XI w., których krew przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
  5. Bóg zapłać Róży św. Łucji za ofiarę 100 zł na Papieskie Dzieła Misyjne. W sobotę o godz. 9.30 spotkanie dzieci z Grupy Misyjnej. W środę po Mszy św. zbiórka wszystkich ministrantów. Zapraszam również kandydatów na ministrantów i na lektorów. W piątek 20 minut przed Mszą św. będzie koronka do Bożego Miłosierdzia i wypominki listopadowe.
  6. Dziękuję za wszystkie ofiary składane przy okazji wypominek, których dużą część przeznaczam na utrzymanie plebanii, min, na ogrzewanie całego budynku w tym również części duszpasterskiej oraz na inne inwestycje na plebanii. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy dokonali wpłat na ostatnie listy, związane z funkcjonowaniem naszego kościoła. Dziękuję tym wszystkim, którzy wpłacili pełną kwotę, czy w miarę swoich możliwości I ratę. Bóg zapłać za każdą ofiarę. Bóg zapłać parafianom z Wygody i Podszumina za ofiary na kwiaty i dekoracje na XI, Dziękuję również parafianom z Wisowatek za ofiary złożone na kwiaty, które przeznaczymy na kaplice na Wisowatkach, min, założenie nowych rynien.
  7. Wójt Gminy Szczurowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa w dn. od 12 XI do 5 XII 2013 r. w siedzibie Gminy w g. 8.00 -14.00.