Jak co tydzień gromadzimy się na Eucharystii. Przychodzimy do Chrystusa, Źródła naszego życia, aby dziękować za łaski i dobrodziejstwa, jakie stają się naszym udziałem i prosić o potrzebne nam i naszym bliźnim dary. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy kolejny raz Jezusa, nauczającego o Bożym Królestwie. Prośmy podczas tej Mszy św., abyśmy wzrastając w wierze przyczyniali się do owocnego rozwoju królestwa Bożego na ziemi. 

  1. Dziś Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Feliksa papieża i męczennika. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczą księża rodacy:  ks. Prałat Stanisław Czachor i  ks. Henryk Juszczyk, obchodzący jubileusze kapłańskie. Słowo Boże głosi ks. prałat Kazimierz Starzec, z parafii Wielogłowy.
  2. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. Po Mszy św. codziennie odmawiamy litanię do NSPJ. W środę nowenna do MBNP.
  3. W najbliższą niedziele Msze w. o godz. 7.00 i 10.30. Na Wisowatkach Msza św. o godz. 9.00.
  4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro – trzecia rocznica objęcia naszej diecezji przez Biskupa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy w modlitwie o naszym Pasterzu. W środę św. Alberta Chmielowskiego.
  5. W najbliższą sobotę Diecezjalne Spotkanie Młodzieży w Bochni, które rozpocznie się o godz. 13.00, a zakończy ok. godz. 21.00. Szczegółowy program na afiszu. Chętni na wyjazd mogą się zapisać u ks. Katechety w Szczurowej.
  6. Wyjazd do Niegowici, Inwałdu i Krakowa dla dzieci i młodzieży z Grupy Misyjnej i dla ministrantów i lektorów w sobotę o godz.8.00.
  7. W niedzielę - 21 VI będziemy przeżywać Diecezjalne Święto Rodziny. Ks. Biskup Andrzej Jeż zaprasza przedstawicieli rodzin z całej diecezji na starosądeckie Błonia. Centralnym punktem będzie Msza św. o godz. 11.00 sprawowana przy Ołtarzu Papieskim w intencji rodzin.  Po jej zakończeniu odbędzie się festyn dla rodzin.
  8. Wczoraj odszedł do wieczności śp. Grzesik Tadeusz, pochodzący z naszej parafii. Pogrzeb będzie w tygodniu. Dziś odeszła do wieczności sp. Maria Zdunek z Błonia, pogrzeb będzie we wtorek o godz. 13.00. Dziś i jutro różaniec w domu zmarłej o godz. 19.00.
    Polećmy dusze śp. Tadeusza i Marii Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu..