1. Rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego jest okazją do modlitwy za fundatorów i budowniczych naszej świątyni oraz tych, którzy troszczą się o jej piękno. Warto przypomnieć, że nasza świątynia została wzniesiona w 1931 r. Konsekrowano ją 6 V 1990 r.
  2. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 8.00(zmiana tajemnic różańca św.) i 11.00. Po południu nabożeństwo różańcowe o 15.00 za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych w naszej parafii. Składka dziś przeznaczona jest na budujące się kościoły. Bóg zapłać za ofiary.
  3. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: w środę św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Szymon był określany przez Ewangelistów jako „gorliwy” lub „Kananejczyk”, co może być różnie rozumiane. O jego działalności nie mamy zasadniczo żadnych wiadomości. Natomiast Juda był krewnym Pana Jezusa, a jego przydomek „Tadeusz” oznacza odważny. Od XVIII wieku w Polsce i w Austrii jest on wzywany jako patron od spraw beznadziejnych. Z okazji imienin pana kościelnego w imieniu własnym i całej parafii składam panu Tadeuszowi podziękowanie za ofiarną posługę kościelnego w naszej parafii i życzę zdrowia i wielu łask w życiu rodzinnym i w służbie naszej parafii. Szczęść Boże.
  4. Możliwość spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych i na I piątek codziennie przed nabożeństwami różańcowymi. Nie zostawiajmy spowiedzi św. na ostatni dzień. Zachęcam do spowiedzi i komunii św., którą ofiarujmy za naszych zmarłych.
  5. Nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o 16.30. Najpierw Msza św. z czytanką a potem różaniec. W środę różaniec poprowadzi róża św. Kingi, w czwartek róża św. Teresy.          6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o 8.00, 11.00 i południu o 13.30. Po tej  Mszy św. wyruszymy z żałobną procesją na cmentarz, gdzie odbędą się modlitwy za zmarłych połączone z modlitwą różańcową. Bardzo proszę, aby włączyć się w procesję na cmentarz i modlitwy tam odmawiane. We Wszystkich Świętych tradycyjnie przed cmentarzem prowadzona będzie kwesta na Seminarium Duchowne w Tarnowie, którą przeprowadzą ministranci i lektorzy oraz nasz kleryk Fabian z WSD w Tarnowie. Ofiarę do puszki będzie można również złożyć po mszach św. przed południem. Rektor WSD w specjalnym liście dziękuje za każdą ofiarę.
  6. Niech nasze zamyślenie o śmierci, przemijaniu i wieczności będzie okazją do odnowienia wiary w życie wieczne, w sąd Boży, w odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem za swoje życie. Robiąc porządki na cmentarzu pamiętajmy aby szkło wrzucać do kontenera a pozostałe śmieci, kwiaty na teren poza obrębem cmentarza. Pamiętajmy, że cmentarz to miejsce święte i trzeba się na nim godnie zachować.
  7. 8. W zakrystii można nabyć piękne kalendarze rolników w cenie 20 zł oraz ścienne kalendarze Miłosierdzia Bożego w cenie 2 zł.
  8. Dziś tradycyjne badanie niedzielnych praktyk wiernych, a więc liczba osób przystępujących do komunii św. i ilość osób obecnych na niedzielnej Mszy św.
  9. Pamiętajmy też o duchowych formach pomocy duszom zmarłych. Wśród nich ważne miejsce zajmują wypominki z modlitwą za zmarłych. Potraktujmy wypominki jako spłacenie długu wdzięczności jaki mamy wobec zmarłych oraz jako lekcję wobec własnych dzieci i wnuków z nadzieją, że kiedyś i oni będą się za nas modlić.

         11. W czwartek odszedł do wieczności śp. Władysław KAWA z Wygody. Pogrzeb jutro . Msza św. o godz. 13.00. Polećmy