1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00(zmiana tajemnic różańca św.) i 10.30 z procesją eucharystyczną. Na Wisowatkach Msza św. o godz. 9.00.
 2. Msze św. w Oktawie Bożego Ciała w połączeniu z procesją o godz. 18.00. Zachęcam do liczniejszego udziału w tym nabożeństwie. Zapraszam dzieci do sypania kwiatków i dzwonienia. Zapraszam również dzieci pierwszokomunijne. Serdecznie proszę, aby byli chętni do zabrania baldachimu, sztandarów i chorągwi, zapraszam panie z Koła Gospodyń Wiejskich i dziewczęta do niesienia feretronów. Proszę aby również przychodzili wszyscy ministranci i lektorzy.
 3. Uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek. Po Mszy św. i procesji będzie błogosławieństwo wszystkich dzieci i poświęcenie wianków, ziół i kwiatów. Proszę rodziców aby przyprowadzili, przywieźli w wózkach lub przynieśli na rękach swoje dzieci aby przez posługę kapłana otrzymały Jezusowe błogosławieństwo. Zachęcam również aby podtrzymywać tę piękną tradycję wicia wianków, które potem będą pobłogosławione na zakończenie Oktawy. Dzieci, które czynnie uczestniczyły w oktawie Bożego Ciała otrzymają słodkie upominki.
 4. 5. W przyszłą niedzielę Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Feliksa papieża i męczennika. Sumie odpustowej która będzie odprawiona o godz. 11.00 przewodniczył będzie i wygłosi Słowo Boże Ks. prałat Józef Korzeń z Cerekwi, były proboszcz tej parafii. Szczególnie zapraszam właśnie na sumę, jest to główna msza św. odpustowa, starajmy się również zaprosić naszych bliskich, krewnych z naszych rodzin, bo każdy odpust to szczególna uroczystość która powinna umacniać naszą wiarę i łączyć nasze rodziny i parafię. Zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie.
 5. W związku z Uroczystością Odpustową zachęcam do nawiedzenia codziennie Kaplicy św. Feliksa oraz do modlitwy przed obrazem naszego Patrona. Kaplica będzie otwarta codziennie przed mszą św. Już dzisiaj pomyślmy o wzięciu feretronów sztandarów, baldachimu. Na sumę odpustową zapraszam dzieci I komunijne w swoich strojach, dziewczynki sypiące kwiatki i chłopców do dzwonienia, dziewczęta niosące feretrony oraz strażaków. Od najbliższej niedzieli odpustowej rozpoczynamy kolejkę odnośnie zakupu kwiatów i dekoracji kościoła.
 6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca czerwca. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa(z tej racji nie obowiązuje post). Jest to Dzień Modlitw o Świętości Życia Kapłańskiego. Przed Mszą wieczorną w I piątek od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje. Msze św. o NSPJ o godz. 7.00 i 18.00. W piątek wyjazd do chorych od godz. 8.30. Chorych proszę do środy zgłosić w zakrystii. W I piątek zapraszam młodzież i rodziców z klasy I i II Gimnazjum w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. W I sobotę Msza św. o godz. 7.00.
 7. Raz jeszcze dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia procesji Bożego Ciała, zwłaszcza ofiarodawcom i budowniczym ołtarzy. Dziękuję parafianom z Błonia za ofiary i 4 ołtarz. Parafianom z Gór za ofiary i 3 pierwsze ołtarze. Bóg zapłać również za ofiary do tych 3 ołtarzy parafianom z Wygody i Podszumina. Za te ofiary zostały zakupione kwiaty, banery na ołtarze i inne dekoracje. Rodzicom dziękuję za przyprowadzenie dzieci do sypania kwiatków i dzwonienia. Dziękuję dzieciom pierwszokomunijnym, dziewczętom i paniom z Koła Gospodyń Wiejskich niosącym feretrony oraz strażakom, służbie liturgicznej, panu organiście i panu kościelnemu. W intencji parafian z Błonia, Gór, Wygody i Podszumina, którzy wspierali swoimi ofiarami i przygotowywali ołtarze na Boże Ciało odprawię Mszę św. w czwartek na zakończenie oktawy, o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Bożej.
 8. Dzisiaj są do odebrania w zakrystii, tak jak w ubiegłym roku listy na fundusz cmentarny a więc kwota potrzebna na wypłacenie pana grabarza oraz na wywóz śmieci i inne wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarza parafialnego.
 9. WAŻNE OGŁOSZENIE Zarząd Spółki dla zagosp. wspólnoty gruntowej wsi Niedzieliska!
  W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) ZARZĄD Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA uprzejmie i n f o r m u j e m y o konieczności dokonania aktualizacji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi NIEDZIELISKA.
  Zgodnie z art. 18 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zmiany w wykazie osób uprawnionych zgłasza do ewidencji gruntów Zarząd Spółki.
  Wobec powyższego, prosimy wszystkich, którzy twierdzą, że są członkami Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA o przedłożenie kserokopii dokumentów potwierdzających fakt bycia następcą prawnym tzw. pierwotnych osób uprawnionych do udziału we wspólnocie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do decyzji znak: L.Rol. PBG IV - 40/63/64 z dn. 21.IV.1964 roku.        Dokumenty te należy dostarczyć do przewodniczącego Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA P. Stanisława Czachora nr d. 75 lub sołtysa wsi NIEDZIELISKA P. Kazimierza Wróbla w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.