1. Dziś Uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci św. Feliksa papieża i męczennika. Sumie odpustowej o godz. 11.00 przewodniczy i głosi Słowo Boże Ks. prałat Józef Korzeń z Cerekwi, były proboszcz tej parafii, przezywający jubileusz 60 - lecia święceń kapłańskich. Dziękuję również pierwszym rodzinom z prawej strony od Szczurowej za piękne kwiaty do kościoła i 4 osobom za pomoc przy sprzątaniu kościoła. Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary do puszek na Świątynie Opatrzności Bożej w Warszawie.
  2. Msze św. w ciągu tygodnia: jutro, w środę i piątek o godz. 18.00, w pozostałe dni o godz. 7.00. W środę nowenna do MBNP. W piątek o 18.00 koronka do Bożego Miłosierdzia.
  3. Miesiąc czerwiec poświęcony jest Sercu Pana Jezusa. Codziennie odmawiamy Litanie do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości
  4. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Wypominki roczne o 10.15. Po każdej Mszy św. można będzie złożyć ofiarę do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz WSD w Tarnowie. Na następną niedziele proszę o kwiaty do kościoła kolejne 10 rodzin z Niedzielisk.
  5. W liturgii tego tygodnia wspominamy:  w środę św. Jadwigi Królowej, w czwartek św. Efrema diakona, w piątek bł. Bogumiła, bpa, w sobotę, św. Barnaby, apostoła.
  6. W przyszłą niedzielę w Strzelcach Wielkich odbędzie się czuwanie młodzieży przed ŚDM. Rozpoczęcie o godz. 15.00. W planie Msza św., adoracja, spotkanie przy ognisku. Zapraszam i zachęcam młodzież do wzięcia udziału w tym spotkaniu.
  7. Ogłoszenie Wspólnoty. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) ZARZĄD Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA uprzejmie i n f o r m u j e m y o konieczności dokonania aktualizacji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi NIEDZIELISKA.
    Zgodnie z art. 18 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zmiany w wykazie osób uprawnionych zgłasza do ewidencji gruntów Zarząd Spółki.
    Wobec powyższego, prosimy wszystkich, którzy twierdzą, że są członkami Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA o rzedłożenie kserokopii dokumentów potwierdzających fakt bycia następcą prawnym tzw. pierwotnych osób uprawnionych do udziału we wspólnocie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do decyzji znak: L.Rol. PBG IV - 40/63/64 z dn. 21.IV.1964 roku. Dokumenty te należy dostarczyć do przewodniczącego Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi NIEDZIELISKA P. Stanisława Czachora nr d. 75 lub sołtysa wsi NIEDZIELISKA P. Kazimierza Wróbla w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.