1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.
 2.     W tym tygodniu przypada piątek i I sobota miesiąca lipca. Przed Mszą wieczorną w I piątek od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje. Spowiedź codziennie przed Mszą św. Od godz. 8.30 wyjazd do chorych. Chorych proszę zgłaszać w zakrystii do środy.
 3. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00(zmiana tajemnic różańca św.)  i 10.30. O godz. 9.00 na Wisowatkach.
 4. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas, niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stworzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas wypoczynku od codziennych zajęć życzę udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.
 5. Ministrantów i lektorów proszę także o solidne pełnienie służby liturgicznej, podobnie jak to miało miejsce w ciągu roku szkolnego. Rodziców proszę aby o tym przypominali ministrantom i lektorom, że ich miejsce jest w kościele przy ołtarzu.
 6. W dniach 1-2 lipca odbędzie się tradycyjna ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. Zachęcam nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w tym modlitewnym spotkaniu.
 7. W środę uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00. W kaplicy na Wisowatkach o godz. 8.30. W tym dniu składka na tzw. Świętopietrze, czyli dar całego Kościoła dla Ojca świętego. Niech nasz liczny udział w Eucharystii będzie okazją do wypraszania łask i darów potrzebnych następcy świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej – papieżowi Franciszkowi który przybędzie w lipcu do naszej ojczyzny na ŚDM.
 8. Msze św. w ciągu tygodnia: w piątek o godz. 18.00, w pozostałe dni o godz. 7.00.
 9. Ogłoszenie Wspólnoty. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych informujemy o konieczności dokonania aktualizacji wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi NIEDZIELISKA. Listy są wywieszone  na tablicy ogłoszeń przed Domem Ludowym i przed kościołem.
 10. 10. Zapowiedzi przedślubne (zapowiedź I). Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Andrzej KRÓL, syn Władysława i Lucyny Drewniak, ur. 30 XI 1990 r.  w Brzesku, zam. Niedzieliska 57 oraz Angelika Małgorzata BABICZ, córka Stanisława i Marty Knapa, ur. 11 II  1994 r., w Brzesku, zamieszkała Górka 58.
 11. W sobotę obchodzimy święto Matki Boskiej Tuchowskiej, program tygodniowego odpustu w Tuchowie jest wywieszony w gablocie ogłoszeń. Kustosz sanktuarium w Tuchowie serdecznie zaprasza.
 12. 24 VI odszedł do wieczności + Jan ZIARNKO, pogrzeb dziś o godz. 13.00. Polećmy jego dusze Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu...