1. Przeżywana dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wieńczy kolejny rok kościelny i zamyka jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Dzisiaj Ojciec św. Franciszek zamknie w bazylice na Watykanie ostatnią bramę miłosierdzia. Ufam, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
 2. Dzisiaj po każdej Mszy Św. wobec Pana Jezusa Eucharystycznego ponowimy w wymiarze parafialnym akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.
 3. Uroczystość dzisiejsza obchodzona jest w naszej Diecezji jako Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza. Modlitwą obejmijmy wszystkich naszych ministrantów i lektorów, aby tę zaszczytną służbę przy ołtarzu spełniali zawsze gorliwie i pobożnie.
 4. W środę na Mszy św. 4 aspirantów otrzyma błogosławieństwo i będzie dopuszczonych do Liturgicznej Służby Ołtarza i będzie pełnić funkcje ministranta. Zapraszam na Mszę św. rodziców tych chłopców oraz obowiązkowo wszystkich ministrantów i lektorów. Jutro o 15.45 zbiórka aspirantów.
 5. W tym tygodniu w liturgii przypadają wspomnienia: jutro wspomnienie Ofiarowania NMP, we wtorek św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego, w środę św. Klemensa I, papieża, w czwartek Andrzeja Dung-Lac i jego towarzyszy – męczenników wietnamskich z XIX wieku, w piątek św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
 6. W przyszłą niedzielę Msze św. będą o godz. 8.00(zmiana tajemnic różańcowych)  i 11.00. O 9.30 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.  Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemy następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.
 7. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo przygotowani. W Adwencie w dni powszednie Roraty będą o godz.16.30. Zapraszam już dziś do udziału w Roratach przynamniej po jednej osobie z każdej rodziny. Dzieci będą świecić lampiony roratnie. Na roratach będziemy poznawać historię klasztoru i cudownego obrazu na Jasnej Górze w Częstochowie. Dzieci otrzymają planszę i na nią będą naklejać codziennie obrazki.
 8. Ofiarę na tacę z przyszłej niedzieli 27 XI chcę przeznaczyć na ubezpieczenie Kościoła, Kaplicy i plebani na kolejny rok.
 9. W zakrystii można nabyć lampiony dla dzieci oraz kartki świąteczne. Począwszy od przyszłej niedzieli można będzie nabyć świecę wigilijną, którą stawiamy na naszych stołach w dzień Wigilii. Składając ofiarę, nie mniejszą niż 5 zł, możemy pomóc dzieciom z rodzin najuboższych.
 10. Rozpoczynamy dziś również rozprowadzanie wigilijnych opłatków. Ofiary składane przy tej okazji to wynagrodzenie dla Pana Organisty. Można zabrać sobie więcej opłatków jeżeli ktoś potrzebuje. Pomyślmy, może obok nas mieszkają osoby samotne czy chore, które nie mogą same przyjść do kościoła aby im umożliwić nabycie opłatków.
 11. Jutro po Mszy św. spotkanie pań z parafialnego oddziału Caritas. W kaplicy Miłosierdzia Bożego można zabrać miesięcznik „Apostolstwo Chorych” na miesiąc XII. Dowolna ofiara min. 2 zł. Bóg zapłać pewnej rodzinie z Wisowatek za ofiarę 100 zł. na renowację figury św. Stanisława. Bóg zapłać panom oraz młodzieży za wczorajszą prace kilku godzin przy wycięciu kilku drzew na cmentarzu. Bóg zapłać.
 12. Msze św. w ciągu tygodnia: jutro, w środę i piątek o godz. 16.30. We wtorek, czwartek i w sobotę o 7.00 rano. W piątek o 16.10 koronka do Bożego Miłosierdzia z wypominkami listopadowymi za zmarłych.
 13. W ostatnim czasie zakupiłem dla parafii min: materiały na roraty, drabinę na chór, 4 komże dla ministrantów, książkę z modlitwami wiernych na nowy rok, jedną albę kapłańską, 2 sznury do alb, 14 kapturków niebieskich i złotych dla ministrantów,  nową bursę do chorych. Te wydatki i wcześniejsze zapłacenie za naprawę krzyża na wieży kościelnej i odnowienie drzwi wejściowych do kościoła sfinansowałem z ofiar które pozostały z ofiar za kwiaty i wcześniejszych ofiar na listę na ŚDM.
 14. Od dzisiaj rozpoczniemy wpłaty na ogrzewanie Kościoła i pensje dla P. Kościelnego. Bardzo proszę, aby ze sprawiedliwości włączyły się w tę zbiórkę wszystkie rodziny. Dziękuję wszystkim za ofiary i za zrozumienie.