1. Drodzy bracia i siostry rozpoczynamy dzisiaj nasze przygotowania do V Synodu Diecezji Tarnowskiej. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca będziemy rozważać o tajemnicy Kościoła, który tworzymy i który nas gromadzi na modlitwie, słuchaniu słowa Bożego i wspólnym wyznawaniu wiary. Pragniemy aby nasza wspólna i intensywna modlitwa na końcu każdego miesiąca, pomogła nam poczuć się odpowiedzialnym za Kościół. Chcemy żeby to Duch Chrystusa przenikał nasze serca i umysły i podpowiadał każdemu z nas sposób w jaki możemy przyczynić się do wzrostu Kościoła  w naszej parafii, w Diecezji tarnowskiej i na całym świecie. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. Na Wisowatkach o godz. 9.00.
 2. W czwartek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. z kazaniem o godz. 7.00 i 18.00. W kaplicy na Wisowatkach o godz. 8.30. W tym dniu składka na tzw. Świętopietrze, czyli dar całego Kościoła dla Ojca świętego. Niech nasz liczny udział w Eucharystii będzie okazją do wypraszania łask i darów potrzebnych następcy świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej – papieżowi Franciszkowi.
 3. Msze św. w ciągu tygodnia: we wtorek i sobotę o godz. 7.00. W pozostałe dni o godz. 18.00. Po Mszy św. codziennie odmawiamy litanię do NSPJ. W środę nowenna do MBNP. W niedzielę obchodzimy święto Matki Boskiej Tuchowskiej, program tygodniowego odpustu w Tuchowie jest wywieszony w gablocie ogłoszeń. Kustosz sanktuarium serdecznie zaprasza.
 4. W I sobotę miesiąca zapraszam na nabożeństwo pierwszo-sobotnie o które prosiła Maryja w Fatmie.  Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.
 5. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. Do istoty tego nabożeństwa należy: spowiedź i komunia św., odmówienie pięć tajemnic różańca św. i rozważanie tajemnic różańcowych, ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.  O 6.35 będzie różaniec a po Mszy św. rozważanie i modlitwy. Zapraszam serdecznie.
 6. W przyszłą niedzielę Msze św. o 7.00(zmiana tajemnic różańca św.)  i 10.30. O godz. 9.00 na Wisowatkach.
 7. Dla wielu naszych parafian, zwłaszcza dzieci i młodzieży, rozpoczął się czas zasłużonego wypoczynku po trudach roku szkolnego. Starajmy się mądrze zaplanować i wykorzystać ten czas, niech nie będzie on pozbawiony obecności Boga ani też wrażliwości na drugiego człowieka. Uczmy nasze dzieci szacunku do drugiego człowieka spotykanego na ścieżkach życia, jak też do całego świata stworzonego, który jest widzialnym znakiem miłości Boga do nas. Wszystkim rozpoczynającym urlopy i czas wypoczynku od codziennych zajęć życzę udanego odpoczynku i wielu pięknych wrażeń.
 8. Ministrantów i lektorów proszę także o solidne pełnienie służby liturgicznej, podobnie jak to miało miejsce w ciągu roku szkolnego. Rodziców proszę aby o tym przypominali ministrantom i lektorom, że ich miejsce jest w kościele przy ołtarzu.
 9. W dniach 1-2 lipca odbędzie się tradycyjna ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę. Zachęcam nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w tymspotkaniu.
 10. Dziękuję pewnej rodzinie z Błonia za ufundowanie do naszego kościoła pięknego ornatu maryjnego z okazji setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.  Ornat poświęcimy dziś na sumie. Bóg zapłać.
 11. Od najbliższej niedzieli rozpoczynamy kolejkę odnośnie zakupu kwiatów i dekoracji kościoła.
 12. Organizatorzy lipcowych uroczystości 22-23 VII - 90- lecia Klubu Niedzieliska w Chicago oraz 20-lecia oddania nowego budynku szkoły proszą o potwierdzenie udziału w zabawie (22 VII sobota) osób które planują w niej wziąć udział a jeszcze tego nie zrobiły. Chodzi o sprawy organizacyjne.