1. Msze św. dniu dzisiejszym o 7.00(zmiana tajemnic różańca św.) i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.  Wypominki roczne o 10.15. Przeżywamy dziś niedzielę synodalną. Modlimy sie o dobre owoce synodu i nasze włączenie sie w to dzieło.
  2. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro św. Ignacego z Loyoli, kapłana, we wtorek św. Alfonsa Marii Liguoriego, w piątek św. Jana Marii Vianneya, kapłana.
  3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca VIII. Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa w I piątek o 7.00 i 18.00. Od 17.00 prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Składka na misje. Spowiedź codziennie przed Mszą św. Przypominam szczególnie dzieciom i młodzieży o spowiedzi.
  4. We wtorek będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.
  5. Msze św. w tygodniu o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. W środę Nowenna do MBNP. Będziemy modlić się o trzeźwość w naszej parafii w miesiącu sierpniu.
  6. W I sobotę miesiąca zapraszam na nabożeństwo pierwszo-sobotnie o które prosiła Maryja w Fatmie. Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.
  7. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
  8. Do istoty tego nabożeństwa należy: spowiedź i komunia św., odmówienie pięć tajemnic różańca św. i rozważanie tajemnic różańcowych, ofiarując tę medytację w wymienionej intencji. O 6.35 będzie różaniec a po Mszy św. rozważanie i modlitwy. Zapraszam serdecznie.
  9. Mija już połowa wakacji. Przy tej okazji przypominam jeszcze raz wszystkim ministrantom i lektorom o obowiązku służenia również w wakacje. Ministranci i lektorzy mają wyznaczone dni służenia, jest to jeden dzień w tygodniu. Rodziców proszę aby o tym przypominali ministrantom i lektorom, że ich miejsce jest w kościele przy ołtarzu.
  10. „Kim On właściwie jest. Idźcie i głoście” to hasło XXXV Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, która wyruszy 17 VIII do Częstochowy. Chętnych do udziału w pielgrzymce zapisujemy w parafii do końca lipca, potem zapisać się będzie można u Ks. przewodnika. Koszty pielgrzymki wynoszą 90 zł, każda następna osoba z domu płaci 60 zł. Więcej informacji o pielgrzymce na stronie internetowej pielgrzymki www. pielgrzymkatarnowska.pl
  11. W zakrystii można zapisywać się na tzw. Pielgrzymkę duchową aby łączyć się duchowo z pielgrzymami i modlić się w ich intencji.