1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Jest to niedziela Środków Społecznego Przekazu. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości. Odpowiedzmy na pytanie: jak korzystamy z prasy, radia, telewizji i Internetu? Czy korzystanie ze środków przekazu czyni mnie mądrzejszym, lepszym i bliższym Bogu? Czy staram się przynajmniej raz w miesiącu kupić jakąś religijną gazetę i pogłębić przez to znajomość prawd wiary u siebie i u swoich dzieci?
  2. Dziś do puszek można złożyć ofiarę na Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Za wszystkie ofiary składam serdeczne Bóg zapłać. Przy okazji „Niedzieli Środków Społecznego Przekazu” zachęcam do prenumeraty tygodnika „Gość Niedzielny”. Aktualnie prenumerują go 23 rodziny. Cena 5 zł. Można również zapisać się jeszcze na miesięcznik „Apostolstwo Chorych”(11 osób prenumeruje). Dla dzieci jest „Mały Gość Niedzielny”(3 osoby, cena 5 zł) i „Promyczek Dobra”(11 dzieci, cena 5 zł). Na stoliku można również kupić czasopisma misyjne, które co dwa miesiące przychodzą na parafię. W zakrystii można nabyć kalendarze misyjne w cenie 6 zł. Można również nabyć różance po 3 zł.
  3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
  4. Msze św. w ciągu tygodnia we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 7.00. W pozostałe dni o godz. 18.00.W środę Nowenna do MBNP. W piątek koronka do Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust w naszym dekanacie, w parafii Grobla.
  5. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: w środę św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. W tym dniu Ks. Biskup Stanisław Salaterski obchodzi swoje imieniny. Osobę Ks. Biskupa polecajmy Bogu w naszej modlitwie. W piątek św. Andrzeja Kim Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, męczenników koreańskich z lat 1839-1867, w sobotę św. Mateusza apostoła i Ewangelisty.
  6. Dnia 17 IX przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy wszystkich poległych na Wschodzie, deportowanych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni. Prosimy miłosiernego Boga o pokój i zgodę między narodami.
  7. W niedzielę 22 IX odbędzie się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Uroczysta Eucharystia rozpocznie się o godz. 11.00, podczas której nastąpi odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski.  Szczegóły na plakatach.
  8. Spotkanie popielgrzymkowe dziś w Okulicach. O g. 16.00 Msza św. i następnie spotkanie w Domu Pielgrzyma.
  9. Od 15 IX rozpoczyna się tygodniowy odpust ku czci MB Bolesnej w Limanowej.
  10. Na stoliku jest dzisiejszy numer Gościa Niedzielnego. W nim m.in.: dlaczego krzyż – znak męki Chrystusa jest tak bardzo atakowany, jak doszło do odnalezienia relikwii Krzyża Świętego, jak reagować, kiedy dzieci dokonują złych życiowych wyborów.
  11. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom z Błonia, które zakupiły kwiaty do kościoła na ten tydzień. Bóg zapłać osobom które pomagały przy sprzątaniu kościoła i układaniu kwiatów.