1. Wraz z całą wspólnotą Kościoła Chrystusowego przeżywamy dzisiaj najważniejsze święto religii chrześcijańskiej – uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Pan Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Tę prawdę z głęboką wiarą powtarzamy i z radością głosimy całemu światu. Bądźmy świadkami Zmartwychwstałego Pana i poprzez radosne świętowanie głośmy, że miłość jest mocniejsza od nienawiści; życie od śmierci. Głośmy, że tak jak Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Głośmy i dzielmy się tą radością z innymi.  Dziś Msze św. o 7.30 i 11.00. Nie będzie Mszy św. na Wisowatkach.
  2. Jutro drugi dzień Świąt wielkanocnych - Wielkanocny Poniedziałek. Msze św. o godz. 7.30 i o 11.00. Modlimy się za Katolickie Uczelnie: KUL i PAT.
  3. Najbliższa Niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Msze w. o godz. 7.00 i 10.30.
  4. W dalszym ciągu obowiązuje nas ograniczenie uczestnictwa we Mszach Świętych maksymalnie do 5 osób, nie licząc asysty, pierwszeństwo mają osoby zamawiające Mszę św.
  5. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!
  6. Biskup w dekrecie przypomina, że Kościół w tych dniach udziela Komunii Św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych i osobom umierającym. Dlatego zaprasza wszystkich pozostających w domach do „komunii duchowej”. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem. Dopóki nie możemy się wyspowiadać starajcie się wzbudzić w miejsce spowiedzi św. żal doskonały (tj. z miłości do obrażonego Boga a nie z lęku przed piekłem) z jednoczesnym wielkim pragnieniem spowiedzi św., jak tylko się nadarzy okazja. Pozostaje nam też tylko tzw. „komunia duchowa” w niemożności pójścia do Komunii Świętej.! Jak tylko minie pandemia „koronawirusa”, po zelżeniu obostrzeń przepisów, idźmy jak najszybciej do spowiedzi św. i Komunii Świętej wielkanocnej – przypominam, iż obejmuje ona czas od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Trójcy Świętej ( do 7 VI).
  7. Z dekretu biskupa odnośnie pogrzebu. „Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego”.
  8. Msze św. w oktawie Wielkanocy: o godz. 7.00, w środę i piątek o godz. 18.00. Codziennie po Mszy św. nowenna i koronka do Miłosierdzia Bożego przed niedzielą Miłosierdzia Bożego. Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  9. Codziennie gromadźmy się w naszych domach na wspólny różaniec w intencji chorych na koronawirusa, za służbę zdrowia, kierujących naszym państwem i o oddalenie pandemii. O godz. 20.30 odmówmy jedną część różańca św. oraz Apel Jasnogórski, łącząc się z Jasną Górą. Codziennie w moich modlitwach polecam całą parafie opiece Matki Bożej i naszych patronów św. Feliksa i św. Stanisława.
  10. W czwartek, 16 IV, przypadają 93. urodziny papieża seniora Benedykta XVI. Polecajmy Bożej Opatrzności jego osobę i życie ukryte w zaciszu Watykanu.
  11. Radosne „Alleluja”, jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych sercach, bo święta wielkanocne to święta nadziei i zwycięstwa! Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Parafianom, aby zmartwychwstały Pan wypełniał wasze serca nadzieją na lepsze jutro, nadzieją na ustanie epidemii i normalne życie oraz pracę, nadzieją na radość co nie przemija, nadzieją na miłość co trwa i trwa, oraz życzę prawdziwych zwycięstw dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, radości nad smutkiem. Niech wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenika wasze serce, i rozświetla wszelkie mroki codzienności. Wszystkim życzę błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. CHRYSTUS ŻYJE! ALLELUJA!