Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 r. w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

 1. Dzisiejsza Niedziela to Niedziela Miłosierdzia Bożego. Ustanowił ją w 2000 roku święty Jan Paweł II. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30.
 2. Dziś za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego możemy także uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust ten możemy ofiarować za siebie lub też za kogoś ze zmarłych.
 3. Dzisiejsza Niedziela to patronalne Święto Caritas. Rozpoczynamy 76 Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia są słowa Kard. Wyszyńskiego: „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży”.
 4. W czwartek, 23 IV będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.
 5. W sobotę święto św. Marka Ewangelisty. Według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.
 6. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i dekretem Biskupa Tarnowskiego od poniedziałku można celebrować Msze św. również w kościołach filialnych. W myśl rozporządzenia w kościele parafialnym w nabożeństwach może uczestniczyć około 25 osób,  w kaplicy na Wisowatkach 5 osób. Uczestnicy liturgii mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zachęcam do przystępowania do S. Pokuty codziennie przed Mszą św. oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu
 7. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę, jednocześnie zachęcając do korzystania z telewizyjnych transmisji Mszy św.. Osobiście zachęcam do skorzystania z zwiększonego limitu wiernych podczas Mszy św.
 8. Do chorych udaję się tylko w przypadku niebezpieczeństwa śmierci. W sprawach kancelaryjnych proszę dzwonić.
 9. Msze św. w tygodniu: we wtorek i sobotę o godz. 7.00, w pozostałe dni o godz. 18.00. Przed mszami św. wieczornymi od godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia.
 10. Przyszłą III Niedzielę Wielkanocną przeżywać będziemy jako Niedzielę Biblijną. Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach.
 11. Trwa okres rozliczeń podatkowych. Ks. Biskup Andrzej Jeż zwraca się z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1% podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej.
 12. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!
 13. Codziennie gromadźmy się w naszych domach na wspólny różaniec w intencji chorych na koronawirusa, za służbę zdrowia, kierujących naszym państwem i o oddalenie pandemii. O godz. 20.30 odmówmy jedną część różańca św. oraz Apel Jasnogórski, łącząc się z Jasną Górą. Codziennie w moich modlitwach polecam całą parafie opiece Matki Bożej i naszych patronów św. Feliksa i św. Stanisława.
 14. W poniedziałek wielkanocny odszedł do wieczności  + Stanisław Borowiec z Niedzielisk, lat 87. Pogrzeb był w środę. Polećmy jego dusze Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu….
 15. Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian i życzę wszystkim zdrowia i zachęcam do modlitwy za siebie nawzajem. Niech Zmartwychwstały Pan który objawia swoje miłosierdzie obdarza Wasze rodziny i domy obfitymi łaskami. Niech Boże błogosławieństwo umacnia i strzeże Nas Wszystkich. Szczęść Boże!