Zatrzymujemy się dzisiaj w Niedzielę Biblijną pod tą amboną, ołtarzem Słowa Bożego, z tą świadomością, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pismo Święte jest podstawą naszej wiary i mapą, która wskazuje nam kierunek i cel naszego ziemskiego życia. Prośmy zatem Zmartwychwstałego Pana, aby Słowo Boże było dla nas wszystkich mocą i siłą w drodze do domu Ojca, byśmy nie budowali swojego życia na piasku, ale na mocnym fundamencie prawdy. Niech słowa Św. Hieronima, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” zachęcą nas do częstej lektury Ewangelii, byśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana i stali się Jego świadkami w naszej codzienności.

 1. Dziś Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Dziś rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6, 35-36)
 2. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i dekretem Biskupa Tarnowskiego od poniedziałku można celebrować Msze św. również w kościołach filialnych. W myśl rozporządzenia w kościele parafialnym w nabożeństwach może uczestniczyć około 25 osób, w kaplicy na Wisowatkach 5 osób i na zewnątrz. Uczestnicy liturgii mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. Proszę aby zajmować miejsca w całym kościele zachowując właściwy odstęp. Zachęcam do przystępowania do S. Pokuty codziennie przed Mszą św. oraz w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu
 3. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę, jednocześnie zachęcając do korzystania z telewizyjnych transmisji Mszy św.. Osobiście zachęcam do skorzystania z zwiększonego limitu wiernych podczas Mszy św.
 4. Do chorych udaję się tylko w przypadku niebezpieczeństwa śmierci. W sprawach kancelaryjnych proszę dzwonić.
 5. Najbliższa niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się o powołania do życia zakonnego i kapłańskiego. Składka przeznaczona na WSD w Tarnowie. Msze św. o 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 Msza św. w kaplicy na Wisowatkach. Po południu nabożeństwo majowe o godz. 15.00.
 6. Jutro i we wtorek Msza św. o godz. 7.00. W środę i czwartek o godz. 18.00.O 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i przed Mszą św. koronka do Bożego Miłosierdzia. W środę nowenna do MBNP.
 7. Msze św. w I piątek o godz. 7.00 i 18.00. Od godz. 17.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja. Składka w tym dniu przeznaczona jest na misje. Spowiedź codziennie przed mszą św. O 18. nabożeństwo majowe i Msza św. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich w domu na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, na różaniec czy wieczorny Apel Jasnogórski. Codziennie w moich modlitwach polecam całą parafie opiece Matki Bożej i naszych patronów św. Feliksa i św. Stanisława.
 8. 1 V naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmijmy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją materialną.
 9. Z tej racji że Uroczystość NMP Królowej Polski przypada w tym roku w czwartą Niedziele Wielkanocy, która ma wyższą rangę w kalendarzu liturgicznym niż uroczystość, dlatego też obchód liturgiczny Uroczystości Królowej Polski został przeniesiony na sobotę.  Msze  św. w sobotę o godz. 8.00 i 18.00. O Po Mszach św. nabożeństwo majowe.
 10. 2 V przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag(święto maryjne i państwowe), by w ten sposób okazać swój patriotyzm..
 11. Proszę, aby zmianę tajemnic różańcowych przeprowadzić we własnym zakresie w Różach. Ojciec św. wyznaczył na miesiąc maj następującą intencje ewangelizacyjną; „ Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem całego kościoła”, módlmy się także o ustanie pandemii i opiekę Bożą dla naszej Ojczyzny, parafii i rodzin i o deszcz.   
 12. Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii – składane na tacę czy wpłacane na konto parafialne. Bóg zapłać dwóm rodzinom z Błonia i Niedzielisk, które ofiarowały po 100 zł na potrzeby kościoła i parafii W intencji tych ofiarodawców będziemy się modlić w czasie środowej nowenny. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie dobro.
 13. Na stoliku jest dzisiejszy numer "Gościa Niedzielnego". W nim m.in.: zanim sąd oczyścił go z zarzutu pedofilii, australijski kardynał spędził w ciężkim więzieniu ponad 13 miesięcy, dlaczego w rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym warto sięgać po Pismo św.?, czy adoracja Najświętszego Sakramentu przez internet ma sens?, artykuły o pandemii na świecie i w Polsce.
 14. Dzisiejsza niedziela jest też Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających się po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. Prośmy o to Bożą Opatrzność przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
 15. Można jeszcze nabywać baranki wielkanocne, są na stoliku, w ten sposób wspomagamy potrzebujących. Odpust w kaplicy na Wisowatkach będzie 10 V, oczywiście w ograniczonej przepisami liczbie wiernych.
 16. Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne sprawunki i ostrożnie je przekażmy!

„Msza św. przez telewizję czy internet to nie to samo, co udział w niej w świątyni. Nie można przenieść Kościoła i sakramentów tylko do wirtualnego świata”. papież Franciszek
Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian i życzę wszystkim zdrowia i zachęcam do modlitwy za siebie nawzajem. Niech Zmartwychwstały Pan który objawia swoje miłosierdzie obdarza Wasze rodziny i domy obfitymi łaskami. Niech Boże błogosławieństwo umacnia i strzeże Nas Wszystkich. Szczęść Boże!