1. Dziś V Niedziela Wielkanocy. Składka na cele diecezjalne. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 9.00. O godz. 11.00 suma odpustowa ku czci Św. Stanisława w kaplicy na Wisowatkach. Składka przeznaczona będzie na potrzeby związane z funkcjonowaniem kaplicy.
 2. Dziś po południu nabożeństwo majowe o godz. 15.00. Odpust ku czci św. Feliksa w naszej parafii będzie 24 V.
 3. Codziennie gromadźmy się w naszych domach na wspólny różaniec o co prosi nas papież Franciszek i odmówmy Litanię do Matki Bożej. Możemy też modlić się przy kapliczkach.
 4. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18.00 w połączeniu ze Mszą św. W sobotę o godz. 8.00.
 5. W czwartek 14 V w liturgii czcimy Świętego Macieja Apostoła, wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego Świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Boga dla braci.
 6. W sobotę 16 V przypada święto patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów. W dzień imienin pasterza diecezji pamiętajmy o modlitwie w intencji naszego bp Andrzeja Jeża.
 7. Dziękuję za ofiary na potrzeby parafii – składane na tacę czy wpłacane na konto parafialne. Bóg zapłać pewnej osobie z Niedzielisk, za ofiarę 100 zł na na bieżące wydatki parafii. Niech Bóg wynagrodzi wszelkie dobro.
 8. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i dekretem Biskupa Tarnowskiego od poniedziałku można celebrować Msze św. również w kościołach filialnych. W myśl rozporządzenia w kościele parafialnym w nabożeństwach może uczestniczyć około 25 osób, w kaplicy na Wisowatkach 5 osób. Uczestnicy liturgii mają obowiązek zasłaniania ust i nosa. Proszę aby zajmować miejsca w całym kościele zachowując właściwy odstęp. Zachęcam do przystępowania do S. Pokuty codziennie przed Mszą św. Ponieważ w przekazie służ sanitarnych nie dominuje już hasło „zostań w domu” ale „zachowaj dystans” biskupi zachęcają wiernych do korzystania z możliwości uczestnictwa w Mszach Świętych, zwłaszcza, że papież przestrzega przed niebezpieczeństwem zwirtualizowania Kościoła i sakramentów.
 9. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż podtrzymuje dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę, jednocześnie zachęcając do korzystania z telewizyjnych transmisji Mszy św.. Osobiście zachęcam do skorzystania z zwiększonego limitu wiernych podczas Mszy św. Zapraszam dzieci, młodzież, ministrantów, lektorów.
 10. Do chorych udaję się tylko w przypadku niebezpieczeństwa śmierci. W sprawach kancelaryjnych proszę dzwonić.
 11. Można jeszcze nabywać baranki wielkanocne, są na stoliku, w ten sposób wspomagamy potrzebujących.
 12. Od najbliższej niedzieli kwiatów i dekoracji kościoła. Na najbliższą niedzielę proszę aby tego zadania podjęło się 10 rodzin od początku wsi, strona prawa od Szczurowej. Prosiłbym aby zgłosiły się osoby które będą odpowiedzialne za kwiaty. Ofiara na kwiaty jak w ubiegłym roku, minimum 30 zł.
  14. Pozdrawiam serdecznie wszystkich parafian i życzę wszystkim zdrowia i zachęcam do modlitwy za siebie nawzajem. Niech Maryja wyprasza dla Was i Waszych rodzin obfite  łaski. Niech Boże błogosławieństwo umacnia i strzeże Nas Wszystkich. Szczęść Boże!
 13. 3 V odszedł do wieczności + Janusz Rudnik z Podszumina. Pogrzeb był we wtorek. Polećmy jego dusze Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu...