W dzisiejszej Ewangelii Jezus porównuje Słowo Boże do ziarna. Ma ono wielką moc. W maleńkim ziarnie jest ukryta siła życia. Nasze serca z kolei są glebą dla ziarna Słowa Bożego. Dopiero wzajemna współpraca Bożego Słowa, które jest zawsze dobre, pełne życia i mądrości z glebą ludzkiego serca gwarantuje owoce i dobre plony. Zawsze ilekroć słuchamy Liturgii Słowa Chrystus jako Boży Siewca zasiewa ziarno Słowa Bożego w naszych sercach. Dzisiaj postawmy sobie pytanie jaką jesteśmy glebą dla tego ziarna. Czy te zasiewane ziarna zmieniają nasze życie na lepsze?.

 1. Msze św. dniu dzisiejszym o godz. 7.00 i 10.30. O godz. 9.00 na Wisowatkach. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Bóg zapłać za złożone ofiary. Dziś w naszej ojczyźnie wybory prezydenckie, pamiętajmy w modlitwie o naszej ojczyźnie i weźmy udział w wyborach.
 2. Msze św. w ciągu tygodnia: jutro, w środę i piątek o godz. 18.00. W pozostałe dni o godz. 7.00. W środę nowenna do MBNP. W piątek koronka do Bożego Miłosierdzia. W lipcu odmawiamy Litanię do Krwi Najdroższej Chrystusa. Zachęcam do udziału w mszach św. również w dzień powszedni.
 3. W najbliższą niedziele Msze w. o godz. 7.00 i 10.30. Na Wisowatkach Msza św. o godz. 9.00. Za tydzień w parafii Strzelce Wielkie odpust ku czci MB Szkaplerznej. Suma odpustowa o godz. 11.00.
 4. W tym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: jutro św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, patronów naszej diecezji, w środę św. Bonawentury, bpa i doktora Kościoła, w czwartek NMP z Góry Karmel, w sobotę św. Szymona z Lipnicy.
 5. Ministrantów i lektorów proszę o solidne pełnienie służby liturgicznej, podobnie jak to miało miejsce w ciągu roku szkolnego. Rodziców proszę aby o tym przypominali ministrantom i lektorom, że ich miejsce jest w kościele przy ołtarzu.
 6. Na stoliku jest dzisiejszy numer "Gościa Niedzielnego". W nim m.in.: Czy można orzec nieważność małżeństwa jeśli młodzi twierdzą, że nigdy nie było miłości między nimi, o zawierzeniu Kościoła w Polsce św. Józefowi, o świętym, który założył kilkanaście Amerykańskich miast: m.in. San Diego, San Francisco czy Los Angeles, o ostatniej Mszy św. w Hagia Sophia, o funkcjonowaniu kin w okresie przed ich zamknięciem i obecnie. Czy pandemia spowoduje, że ludzie wybiorą Internet i nie wrócą do kin?. W wakacyjnym cyklu „Nie ma jak u Mamy”, o sanktuarium w centralnej Polsce w miejscowości Charłupia Mała.
  Natomiast w „Niedzieli” m.in.: o sektach i innych organizacjach które działają w Polsce nielegalnie. Jest ich ok 900. Jak się przed nimi ustrzec? A działają więcej w okresie wakacji, czy możemy pogodzić feminizm z chrześcijaństwem?, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w bajkach?.
 7. Wójt Gminy Szczurowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szczurowa”. Wnioski dotyczące zmiany studium mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy – wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 8. Szanowni Mieszkańcy Gminy Szczurowa, Dzisiaj druga tura wyborów prezydenckich. W imieniu strażaków gminy Szczurowa, gorąco zachęcam i proszę o liczny udział w wyborach. Najwyższa frekwencja w województwie zapewni nam pozyskanie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Szczurowa. Strażacy ochotnicy każdego dnia stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj możemy się im odwdzięczyć. Pomóżmy im w zdobyciu nowoczesnego samochodu i idźmy na wybory! W przypadku problemów z dotarciem do lokalu wyborczego, proszę skontaktować się z najbliższą jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Zbigniew Moskal Wójt Gminy Szczurowa
 9. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Piesza Pielgrzymka Tarnowska do Częstochowy w tym roku będzie miała formę sztafety tzn. każdego dnia 3 grupy (maksymalnie 150 osób w grupie) będzie przemierzało wyznaczony odcinek trasy. Zapisy na PPT u Ks. Macieja – Tel. 507534906, lub na fb, messenger.
 10. Tarnowski Wolontariat Misyjny organizuje zbiórkę zakrętek po napojach. Dochód będzie przeznaczony na budowane studnie w krajach misyjnych. Proszę o gromadzenie w czasie wakacji zakrętek. Termin i miejsce zbiórki w naszej parafii będzie podam w późniejszym czasie.
 11. Serdeczne podziękowanie składam rodzinom z Niedzielisk, które zakupiły kwiaty do kościoła na ten tydzień, na następną niedziele proszę kolejne 10 rodzin z Niedzielisk.