2014Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pod nazwą: 
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Żyć to działać
to rozsiewać po świecie
talent, energię, uczucia”
W. S. Reymont

„ W każdym człowieku tkwi zalążek talentu artystycznego, który tylko czeka na rozwinięcie”
Sprawozdanie z realizacji projektu
współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty.

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Feliksa PM w Niedzieliskach

„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego”

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Feliksa PM w Niedzieliskach ogłasza nabór uczestników do projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – małe projekty.
„Warsztaty rękodzielnictwa ludowego”

Do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby będące mieszkańcami wsi Niedzieliska.
Głównym celem projektu jest  rozwijanie tożsamości kulturalnej i aktywności mieszkańców wsi Niedzieliska oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów artystycznych.

Termin realizacji zajęć: 7 czerwca 2014 r. do 28 czerwca 2014 r.

  • 7 czerwca 2014 – warsztaty z masy solnej
  • 14 czerwca 2014 – warsztaty z malowania na szkle
  • 21 czerwca 2014 – warsztaty z bibułkarstwa
  • 25 czerwca 2014 – wyjazd do Domu Malarek w Zalipiu
  • 28 czerwca 2014 – warsztaty z decoupage