3 IX 2006 r. nastąpiła liturgiczna zmiana na stanowisku Proboszcza naszej Parafii. Na Mszy św. o godz. 10.30  w obecności dziekana dekanatu Uście Solne, ks. Prałata Adama Mardeusza nastąpiło wprowadzenie nowego proboszcza parafii, ks. mgr Józefa Masłonia i symboliczne przekazanie kluczy do kościoła. Na Mszy św. byli obecni kapłani dekanatu, min. ks. Albert Urbaś, proboszcz z Uścia Solnego, ks. Jan Olszak z Ujścia Solnego, ks. prałat Stanisław Czachor(rodak z Niedzielisk) oraz ks. Józef Drabik, proboszcz z parafii św. Jakuba w Brzesku. Mszy św. przewodniczył ks. Ryszard Sorota. Słowo Boże na Mszy św. wygłosił nowy proboszcz, ks. Józef Masłoń, ukazując role kapłana i jego obowiązki w parafii.
Na Mszy św. nastąpiło również pożegnanie ks. Ryszarda Soroty, dotychczasowego proboszcza parafii Niedzieliska. W imieniu parafii dokonali tego przedstawiciele min. dzieci, ministrantów i lektorów, młodzieży, Rady Parafialnej, Wspólnoty Leśnej, dziękując za trzy lata posługi, która zaowocowała ubogaceniem duchowym i materialnym parafii. Ks. Ryszard Sorota 10 IX 2006 r. objął urząd proboszcza w parafii św. Katarzyny w Grybowie.
Dzień wcześniej 2 IX 2006 r. nastąpiło prawne przekazanie majątku parafii nowemu administratorowi parafii. Dokonało się to w obecności, dotychczasowego proboszcza ks. Ryszarda Soroty, dziekana dekanatu Uście Solne ks. Adama Mardeusza i przedstawicieli Rady Parafialnej w osobach pana Józefa Czachora, Stanisława Czachora i Bolesława Skury.