10 IX 2006 r. funkcję proboszcza w parafii św. Katarzyny w Grybowie objął dotychczasowy proboszcz w parafii Niedzieliska, ks. mgr Ryszard Sorota. Na Mszy św. o godz. 8.00 nastąpiło liturgiczne przejęcie parafii w obecności dziekana dekanatu Grybowskiego, kapłanów wśród których można było zobaczyć ks. prałata Stanisława Czachora, naszego rodaka. Na uroczystości byli obecni parafianie z Niedzielisk w licznie około 100 osób, którzy dwoma autokarami przybyli na tę uroczystość.

Ks. Ryszarda Sorota zastąpił na stanowisku proboszcza Grybowa, ks. Józefa Dudka, który przez ostatnie 17 lat był proboszczem tej parafii a który ze względów zdrowotnych nie mógł już dłużej sprawować tej funkcji. Ks. Ryszard Sorota był wcześniej wikariuszem w Muszynie, Tarnowie, Oleśnie oraz Krynicy Zdroju. Przez trzy ostatnie lata był proboszczem w parafii św. Feliksa w Niedzieliskach. Ks. Ryszard wystosował podziękowanie dla wszystkich parafian z Niedzielisk za obecność na uroczystości objęcia parafii Grybów i za modlitwę. Fragmenty podziękowania które zostało odczytane 17 IX na Mszach św. w kościele w Niedzieliskach.  ”Proboszcz parafii św. Katarzyny w Grybowie ks. Ryszard Sorota, wyraża serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom parafii św. Feliksa w Niedzieliskach za udział w uroczystości objęcia nowej parafii i wspólną modlitwę. Równocześnie przekazuję życzenia owocnej współpracy z nowym proboszczem ks. Józefem i błogosławieństwa we wszelkich dziełach duchowych i materialnych w parafii Niedzieliska”.

Ks. Ryszardowi życzymy wiele sił w pracy duszpasterskiej w ponad 8 tysięcznej parafii oraz wstawiennictwa św. Feliksa i Matki Bożej Grybowskiej. Szczęść Boże!