We wrześniu 2006 r. rozpoczęliśmy w parafii prace przy zadaszeniach przy wejściu głównym do kościoła i do zakrystii. Całość inwestycji objęła zrobienie zadaszenia przed głównym wejściem do kościoła, zadaszenia przed wejściem do zakrystii oraz wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych obok dotychczasowych głównych drzwi wejściowych do kościoła. Przygotowania do tej inwestycji rozpoczął już ks. Ryszard Sorota, proboszcz parafii do sierpnia 2006 r. Plany tej inwestycji wykonał pan mgr inż. Alfred Bodzioch z Brzeska. We wrześniu zostały przywiezione konstrukcje metalowe, wykonane przez Firmę METALEX z Mikołajowic, elementy kamienne zostały zamówione w Pińczowskich Zakładach Kamienia Budowlanego. Prace drzewne wykonała Firma pana Władysława Strąga z Rudy Rysie. Prace murarskie wykonał pan Ireneusz Zaleśny z Borzęcina, drzwi wykonał pan Stanisław Ducinowski z Borzęcina. Prace malarskie pan Janusz Rudnik z Podszumina. Koszt tej inwestycji to około 51 000 zł. Na to składa się min: blacha miedziana – 20 000 zł, pozostałe materiały(min. deski, płyty, rynny, zaprawa, oświetlenie, kamień) 18 000 zł, robocizna 13 000 zł. Kwota jaka dysponowaliśmy rozpoczynając te inwestycje to 34 000 zł z zamiany 11 120 $ USA(kwota przekazana przez Klub Parafii Niedzielska z Chicago, w tym przekazane przez Pana Andrzeja Polichta z Chicago 5300 $), które zostały przekazane przez ks. Ryszarda Sorotę przy przekazaniu parafii. Pozostała kwota została ofiarowana przez indywidualnych darczyńców i przez wszystkich parafian.