8 X 2006 r. obchodzimy w naszej Diecezji Niedzielę Kapłańską. Polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach wszystkich kapłanów pracujących w diecezji i na misjach, kapłanów pochodzących z naszej parafii i w niej pracujących, przygotowujących się do kapłaństwa oraz prosimy o nowe powołania kapłańskie również z naszej parafii. W ten dzień gościliśmy w naszej parafii księdza diakona Roberta Osaka, pochodzącego z parafii Nagoszyn k/ Dębicy. Wyraził on wdzięczność za pomoc modlitewną i materialną na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Wygłosił również Słowo Boże podczas Mszy św., ukazując piękno  Chrystusowego kapłaństwa. Zbierana przy tej okazji składka była przeznaczona na dokończenie rozbudowy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.