W środę 18 X 2006 r. nasza parafia przeżywała uroczystość przyjęcia do służby ministranckiej 9 nowych chłopców. Po dwumiesięcznym przygotowanie na Mszy św. nowi ministranci zostali pobłogosławieni, otrzymując kapturki, znak służby ministranckiej. W kazaniu ks. proboszcz ukazał piękno służby ministranckiej, których patronem jest św. Dominik Savio. Nowi ministranci złożyli swoje przyrzeczenie: „My nowi ministranci, dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta, wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Dominiku Savio módl się za nami. Amen.” Nowi ministranci to: Góra Bartłomiej, Szlachta Ireneusz, Klich Krzysztof, Wróbel Szymon, Król Damian, Madej Adrian, Wrobel Krzysztof, Derela Kamil, Orlik Łukasz. Nowym ministrantom życzymy wielu łask Bożych w owocnej służbie przy Chrystusowym ołtarzu.