25 XI 2006 r. odbyło się w świetlicy Domu Ludowego w Niedzieliskach, spotkanie andrzejkowe dla dzieci z Grupy Misyjnej PDMD. Obecnych było około 30 dzieci, które od początku roku szkolnego pod kierunkiem pani Magdaleny Butrymowicz, animatorki misyjnej z Bochni aktywnie uczestniczyły w spotkaniach Grupy Misyjnej. Były śpiewy, zabawy andrzejkowe, modlitwa, wspólne rozmowy. Na zakończenie spotkania mała niespodzianka, dzieci otrzymały paczki z okazji zbliżającego się dnia św. Mikołaja. Całość spotkania zorganizowała pani Magdalena we współpracy z ks. proboszczem.