Tegoroczne Roraty przeżywaliśmy w łączności z Ziemią Świętą, głównie z Betlejem. Zostały one nazwane „Dzisiaj w Betlejem”. Nazwa nie znaczy jednak, byśmy od pierwszego dnia rorat śpiewali kolędy. Nazwa „Dzisiaj w Betlejem” znaczy tyle, że na roratach przyglądaliśmy się temu, co dzisiaj dzieje się w Betlejem. Jak dzisiaj żyją tam ludzie, szczególnie chrześcijanie. W tym pomogła nam mapa Ziemi Świętej zawieszona przed w kościele z napisem „Roraty 2006”. Uczestniczące w roratach dzieci, codziennie otrzymywały obrazki. W pierwszym i drugim dniu były to mapa Ziemi Świętej, a w kolejnych - zdjęcia z odwiedzanych w niej miejsc i ludzi. Dzieci mogły poznać to co dzisiaj dzieje się w Betlejem i Ziemi Świętej. Na zakończenie rorat dzieci napisały prośby do Dzieciątka Jezus, które zostały wysłane do Ojca Seweryna, franciszkanina w Betlejem. Kazania ks. proboszcz głosił według programu z tegorocznego „Małego Gościa Niedzielnego”.