3 XII 2006 r. dzieci z „Grupy Misyjnej”, należące w naszej parafii do PDMD wyjechały na wycieczkę do Tarnowa i Gosławic. W wycieczce wzięło udział 30 dzieci, ks. proboszcz Józef Masłoń oraz pani Magdalena Butrymowicz, która prowadzi Grupę Misyjną, która również zorganizowała ten wyjazd. Najpierw udaliśmy się do Tarnowa, do Muzeum Etnograficznego, gdzie mogliśmy zobaczyć wystawę misyjną pt. „Peru - misje - życie codzienne”. Zobaczyliśmy również wystawę prezentującą życie codzienne cyganów. Następnie udaliśmy się do Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Misyjne, dzięki życzliwości ks. Stanisława Wojdaka, który pochodzi z Biskupic Radłowskich, parafii z której pochodzi również nasz ksiądz proboszcz. Nasze zwiedzanie ubogacił ks. Stanisław ciekawie opowiadając nam o misjach w Afryce, gdzie sam kilka lat pracował jako misjonarz w RCA. W kaplicy seminaryjnej, którą również mogliśmy nawiedzić był czas na modlitwę w intencji kleryków którzy przygotowują się do kapłaństwa. Kolejnym etapem naszej wycieczki misyjnej była miejscowość Gosławice, gdzie przebywają siostry Kanosjanki, posługujące również na misjach. Jest to zgromadzenie założone przez św. Magdalene di Canossa. Po zwiedzeniu muzeum misyjnego mogliśmy również zobaczyć klasztor, gdzie siostry przebywają, gdzie się modlą i pracują. Również usłyszeć o historii tego zgromadzenia. Na zakończenie spotkania z siostrami, każdy otrzymał okolicznościowe foldery o zgromadzeniu. Pełni wrażeń i ciekawych przeżyć wróciliśmy do naszej parafii(do tych wrażeń trzeba tez zaliczyć pobyt w Mc Donaldzie, co jest stałym punktem wyjazdów z dziećmi!).