rocznica12 VIII 2007 roku przeżywaliśmy w naszej parafii niecodzienną uroczystość jubileuszu 50 – lecia zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez państwa Helenę i Józefa Czachorów. Uroczystość uświetnili: ks. bp Władysław Bobowski, który przewodniczył uroczystej Mszy św. jubileuszowej, ks. prałat Stanisław Czachor, ks. dziekan Stanisław Tabiś oraz ks. Ryszard Sorota. Słowo Boże wygłosił ks. bp Władysław Bobowski, który przypomniał Chrystusową naukę o małżeństwie i życzył jubilatom zdrowia i wzrastania ich miłości w dalszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Na uroczystości była obecna również najbliższa rodzina jubilatów z kraju i zza granicy. Jubilaci otrzymali specjalne błogosławieństwo od papieża Benedykta XVI oraz od bpa Wiktora Skworca z Tarnowa.