misyjnaPrzedostatnia niedziela października jest od wielu lat obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny (w Polsce znany pod nazwą Niedzieli Misyjnej). Rozpoczyna ona Tydzień Misyjny. W 2007 r. hasłem tych obchodów są słowa: „Wszystkie Kościoły dla całego świata”. Źródłem inspiracji do rozważań jest orędzie misyjne Benedykta XVI na rok 2007, wydane 27 maja 2007 r. w Watykanie. Ojciec święty wyjaśnia nam w nim: "Jest to wezwanie skierowane do Kościołów lokalnych na każdym kontynencie, aby wspólnie uświadomiły sobie, jak pilna jest potrzeba podjęcia na nowo pracy misyjnej w obliczu licznych i trudnych wyzwań naszej epoki. (...) Musimy jeszcze wiele dokonać, aby odpowiedzieć na misyjne wezwanie, jakie Chrystus kieruje niestrudzenie do każdego ochrzczonego. Zwraca się On przede wszystkim do tak zwanych Kościołów o długiej tradycji, które w przeszłości nie tylko wspomagały misje środkami materialnymi, ale wysyłały na nie licznych kapłanów, zakonników, zakonnice i świeckich, dzięki czemu powstawał sprawny system współpracy między chrześcijańskimi wspólnotami. Ta współpraca przyniosła obfite owoce apostolskie zarówno w młodych Kościołach w krajach misyjnych, jak i we wspólnotach kościelnych, z których wywodzili się misjonarze".

 

W naszej parafii modliliśmy się w intencji misji i misjonarzy na mszach św. o godz. 8.00 i 11.00. Liturgię przygotowały dzieci z PDMD. W procesji z darami dzieci niosły:  Krzyż, Globus, Kwiaty, Pismo św., Różaniec, Wino i Chleb. W tygodniu misyjnym dzieci z Grupy Misyjnej poprowadziły różaniec w intencji swoich rówieśników z krajów misyjnych.