6VW 2007 roku w kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika w Wisowatkach dokonaliśmy kolejnych inwestycji, które sprawiają że ta kaplica pięknieje wewnątrz i na zewnątrz. W czasie odpustu parafialnego ku czci św. Stanisława 6 V 2007 r. zostało poświęcone nowe tabernakulum i założone dwie nowe wieczne lampki. Tabernakulum poświecił ks. Adam Mardeusz, proboszcz z Okulic. Fundatorami tabernakulum był pan Adam Sroka i jego rodzina. 14 X 2007 r. została poświęcona odnowiona chorągiew św. Stanisława. Fundatorami była pewna rodzina z Wisowatek, która na ten cel złożyła ofiarę 600 zł. We wrześniu tego roku również zakończyliśmy montaż okien w kaplicy na Wisowatkach, zabezpieczających witraże. Koszt tej inwestycji to około 6 tyś. zł. Ofiary na ten cel złożyli parafianie z Niedzielisk i z Wisowatek oraz indywidualni ofiarodawcy.