W środę 28 III 2007 r. odbyło się w naszej parafii przyjęcie 7 chłopców do grona lektorów naszej parafii. Błogosławieństwo nowych lektorów dokonało się podczas Mszy św. którą sprawował ks. proboszcz Józef Masłoń. Kandydaci na lektorów wyszli na początku Mszy św. w nowych albach zakupionych na tę uroczystość. W słowie wstępnym ksiądz proboszcz powitał wszystkich zgromadzonych w świątyni i przypomniał znaczenie funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym: „Drodzy Kandydaci! Zostaniecie za chwilę dopuszczeni do pełnienia posługi lektora. Zadaniem lektora jest czytanie Pisma św. w zgromadzeniu liturgicznym. Przez wasze usta będzie przemawiał sam Bóg. Pamiętajcie zawsze jak wielką i świętą pełnić będziecie służbę i z jaką pilnością i starannością winniście ją wypełniać. Przekazując innym ludziom słowo Boże, sami je przyjmijcie i pilnie rozważajcie, abyście w nim znajdowali radość i moc. Waszym codziennym życiem głoście naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa”.
Po ewangelii nastąpił akt błogosławieństwa nowych lektorów i poświecenie alb. Nowo przyjęci lektorzy to: Damian Duś, Hachaj Rafał, Lipchardt Krzysztof, Czosnek Dawid, Derela Mariusz, Bernardy Dariusz, Wąsik Mateusz. Życzymy nowym lektorom wytrwałości w posłudze Słowa Bożego w naszej parafii.