W niedzielę 29 V 2007 r. gościliśmy w naszej parafii dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera - S. Barbarę i S. Kazimierę. Siostry przybyły do naszej parafii na zaproszenie pani Magdaleny Butrymowicz, animatorki, która opiekuje się Grupą Misyjna Dzieci w naszej parafii. Na zakończenie każdej Mszy św. siostry wygłosiły Słowo Boże, opowiadając o swoim Zgromadzenie(jest to zgromadzenie misyjne), o swojej pracy i misjach. Po każdej Mszy św. była możliwość porozmawiania z siostrami oraz zakup materiałów misyjnych które siostry przywiozły. O godz. 9.30 siostry spotkały się w Sali duszpasterskiej z dziećmi z naszej parafii oraz z dziećmi należącymi do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Po sumie odbyło się spotkanie z młodzieżą z naszej parafii. Siostry opowiadały o pracy misyjnej, ubogacając te spotkania filmem o misjach i prezentacją ciekawych eksponatów i strojów z krajów misyjnych. Po Mszach św. można było złożyć ofiarę do puszek na potrzeby Zgromadzenia.