W niedzielę 6 V 2007 r. przeżywaliśmy w naszej parafii odpust ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona kaplicy na Wisowatkach, gdzie od 1927 r. jest czczony św. Stanisław. Uroczystej sumie o godz. 11.00, sprawowanej w intencji dobrodziejów i fundatorów tej kaplicy, przewodniczył ks. prałat Adam Mardeusz, proboszcz parafii Okulice. Ks. prałat w okolicznościowym Słowie Bożym przypomniał postać św. Stanisława, który jest patronem ładu moralnego, miłości Boga i ojczyzny, poszanowania praw drugiego człowieka. W czasie tej Mszy św. zostało poświęcone nowe tabernakulum w kaplicy, ufundowane przez pana Adama Srokę i jego rodzinę. Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz podziękował wszystkim za obecność na uroczystości odpustowej i wszystkim którzy modlitwą i swoimi ofiarami wspierają te kaplicę. Na uroczystości zgromadziło się wielu parafian, gości z sąsiednich parafii, nawet z Krakowa i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Ofiary na tace z odpustu były przeznaczone na wykonanie okien zabezpieczających witraże w kaplicy. Szczególne podziękowanie skierował do pana Adama Sroki za ufundowanie tabernakulum i wiecznych lampek do kaplicy.