2009

z-16W ostatni dzień 2009 r. odbyło się tradycyjne dziękczynne nabożeństwo, które rozpoczęliśmy Nieszporami Eucharystycznymi, połączonymi z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i wygłoszeniem okolicznościowego kazania, podsumowującego mijający rok oraz odśpiewaniem przebłagalnych suplikacji i dziękczynnego „Te Deum. W homilii ks. proboszcz nawiązując do  Roku Kapłańskiego wezwał do podziękowania za kapłanów i do modlitwy o nowe powołania kapłańskie również z naszej parafii. Kończący się rok skłania nas do podziękowania Bogu za Jego dary ale i przeproszenia za to, że nie zawsze te dary dobrze wykorzystujemy. W kończącym się roku zostało ochrzczonych 7 dzieci, 8 dzieci przystąpiło do I Komunii św.,  do Sakramentu Bierzmowania przystąpiło  17 młodych ludzi. Sakrament małżeństwa przyjęły dwie pary. Na niwie gospodarczej wykonano min. nowe ogrodzenie cmentarza, odnowiono oświetlenie w kościele, pozłocono tabernakulum, odnowiono i pomalowano część wieży, wykonano nowy grobowiec księży proboszczów na cmentarzu. Uwielbiamy Boga za miniony czas i prosimy aby dalej prowadził nas drogami miłości w nowym roku 2010.

z-15Już po raz 5 w naszej parafii przeprowadzono akcję „Kolędników misyjnych”. Hasłem tegorocznej kolędy misyjnej były słowa: „E bata akete-ni kwe” tzn. „Troszczymy się o życie wszystkich dzieci”. Rozesłanie dzieci nastąpiło na Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Czachor. W słowach błogosławieństwa kolędników kapłan modlił się: Prosimy Cię, Panie Boże, pobłogosław te dzieci, które, jako kolędnicy misyjni, pragną z radością głosić wieść o narodzeniu Twojego Syna. Niech zaniosą Twoje błogosławieństwo do wszystkich domów naszej parafii, a dla tych, którzy je przyjmą, niech stanie się ono źródłem otwarcia na ludzi nie znających Ewangelii. Niech uwrażliwiają nasze serca na potrzeby dzieci, które Ciebie nie znają, żyjąc w nędzy duchowej i materialnej.

z-1417 grudnia w Szkole Podstawowej w Niedzieliskach odbyło się spotkanie opłatkowe z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie dzieci naszej szkoły, nauczyciele, pani Dyrektor oraz zaproszeni goście i rodzice. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia na sali gimnastycznej, które zostało przygotowane przez dzieci pod kierownictwem katechety, ks. Józefa Masłonia. Teksty nawiązujące do Świąt i do dnia wigilii były przeplatane śpiewanymi wspólnie kolędami. Swoje przedstawienie młodzi artyści przedstawili bardzo subtelnie i z wielką wrażliwością. Wszyscy byli głęboko poruszeni, każdy mógł odnaleźć jakąś cząstkę siebie; wszyscy stali się poniekąd nie tylko widzami, ale uczestnikami i świadkami Bożego Narodzenia. Całość ubogaciła piękna dekoracja przygotowana na tę okoliczność. Na zakończenie zaśpiewano kolędę: Bóg się rodzi.

z-11Tematyka tegorocznego ADWENTU w naszej parafii, ze względu na trwający Rok Kapłański została poświęcona św. Janowi Marii Vianneyowi. Tytuł tegorocznych rorat „Pokażę ci drogę do nieba” nawiązywał bezpośrednio do wydarzenia, jakie miało miejsce w dniu przybycia przyszłego świętego proboszcza do Ars. Nie mogąc trafić do wioski, zapytał spotkanego chłopca o drogę. Ten mu ją pokazał, w zamian za co ks. Vianney obiecał mu pokazać drogę do nieba. Tę symboliczną scenę uwiecznia dzisiaj pomnik stojący przy wjeździe do Ars. W czasie rorat dzieci jak i starsi mogli poznać postać tego świętego proboszcza. Dzieci przychodziły na roraty z lampionami, widzialnym symbolem naszego oczekiwania, którym oświecamy drogę przychodzącemu Jezusowi. Zobowiązały się również modlić za kapłanów i za swojego księdza proboszcza.

z-13Jak co roku, również i w tym roku zawitał do naszej parafii św. Mikołaj. Jest to bardzo popularny święty w Kościele. Był biskupem Miry, jego wspomnienie obchodzimy 6 grudnia Urodził się ok. 270 r. w Patra, w Licji (Azja Mniejsza). W legendach o św. Mikołaju jest ziarno prawdy. Po bogatych rodzicach otrzymał w znaczny majątek, którym chętnie dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go na biskupa. Po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV w., spontanicznie czczony przez wiernych. Gdy Mirę opanowali Arabowie, kupcom włoskim udało się zabrać jego relikwie i przewieźć do Bari we Włoszech. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach wydanym za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o żeglarzach wybawionych z katastrofy morskiej. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki. W naszej parafii św. Mikołaj przyszedł w tym roku min. do ministrantów, lektorów, dzieci z Grupy Misyjnej i do dziewcząt ze scholi. Św. Mikołaj nie zapomniał również o najmłodszych dzieciach w Szkole Podstawowej. Mamy nadzieję, że dzień Św. Mikołaja raz jeszcze przypomniał, iż największym naszym powołaniem i przykazaniem jest trwanie w miłości Pana Boga i bliźniego.

 

z26W ostatnim czasie (X i XI 2009 r.) zostały odnowione i poddane renowacji dwa pająki w naszym kościele i 23 kinkiety na ścianach. Odnowione i pozłocone zostało również tabernakulum oraz symbole – Baranek Boży oraz  Duch Św. na ołtarzu i na ambonce, jak również gong używany w czasie Mszy św. te prace wykonał pan Stanisław Węgrzyn z Tarnowa który przed kilkunastu laty wykonywał już pewne rzeczy w naszym kościele (chrzcielnica). Została również odnowiona część wieży, strona zachodnia, wieża została pomalowana oraz nałożono nowy tynk. Została również pomalowana jedna ściana kościoła od strony zachodniej. Te prace wykonał pan Janusz Rudnik z Podszumina. Te prace mogliśmy wykonać dzięki pomocy finansowej przekazanej przez Klub Niedzieliska z Chicago. Była to kwota 5 tys. $. Renowacje małego pająka ufundowała pewna rodzina z Niedzielisk, która wcześniej (50 lat temu) ten  pająk ufundowała do naszego kościoła,. Przy demontażu pająków i kinkietów oraz przy ich zakładaniu bezinteresownie pracowało kilka osób. Według opinii wielu parafian po odnowieniu oświetlenia nasza świątynia nabrała nowego blasku. Dziękujemy wszystkim za ofiary na ten cel a p/w naszym rodakom z USA.

 

z25Niedziela Chrystusa Króla 22 XI 2009 r. była dla dwudziestu trzech kleryków z roku III WSD w Tarnowie dniem obłóczyn. O godz. 8.30 w seminaryjnej kaplicy rozpoczęła się Msza Święta połączona z obrzędem przyjęcia stroju duchownego. Po kazaniu przewodniczący liturgii, ks. rektor Jacek Nowak, poświęcił trzymane przez alumnów na rękach sutanny, które po chwili założyli alumni roku III. Po południu do Seminarium przybyli bliscy kleryków z III roku, przede wszystkim ich rodzice, aby w tym pięknym dniu móc dzielić z mini swą radość. Wśród kleryków którzy przyjęli strój duchowny sutannę był też alumn z naszej parafii – kleryk Paweł Wąsik. Życzymy mu aby przyjęty przez niego zewnętrzny znak bliskości z Chrystusem był źródłem radości w całkowitym oddaniu się Chrystusowi.