4stycznia4 I 2009 r. uczestniczyliśmy w przedstawieniu Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”, które miało miejsce w Tarnowskim teatrze im. Ludwika Solskiego. Rydlowskie “Betlejem...” dzieje się jednocześnie na trzech planach czasowych – w polskiej współczesności, w naszej rodzimej historii i w czasach biblijnych. Jest wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną - ożywia przeszłość. W jasełkach Rydla, Jezus rodzi się wśród polskiej zimy, a w Betlejem leży w Polsce - może gdzieś w Małopolsce, a może na Kaszubach. Biblijny Herod nie jest tylko władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski, germanizatorem i rusyfikatorem zarazem; betlejemscy Trzej Królowie to nasi władcy: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski. Różne postaci uczynił Rydel symbolami polskich walk i cierpień i – nawiązując do najwspanialszych kart naszej historii - stworzył barwny patriotyczny fresk narodowych losów a jednocześnie widowisko urokliwe, z chórami aniołów, Święta Rodziną, pełne najpiękniejszych kolęd i pastorałek... Patronat honorowy nad spektaklem objął ks. biskup Wiktor Skworc. Podczas wystawiania sztuki "Betlejem Polskie" najstarszy tarnowski aktor Zbigniew Kłopocki, zbierał datki wśród publiczności. Kwota zasiliła konto Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętej Kingi w Tarnowie. Placówkę dla niepełnosprawnych prowadzą siostry nazaretanki. W spektaklu wzięło udział 35 osób z naszej parafii. Wcześniej nawiedziliśmy również tarnowską katedrę, oglądając piękną szopkę Bożonarodzeniową.