z3W trosce o powołania kapłańskie w naszej diecezji, organizowany jest dzień skupienia dla lektorów starszych oraz młodzieży męskiej zaangażowanej w pracę grup apostolskich oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich. 17 I 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchowym, na dniu skupienia, spotkało się kilkuset lektorów z całej diecezji. Uczestniczyli oni we Mszy św., której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. Była też możliwość rozmowy z rektorem WSD i klerykami. Spotkania te, mające wieloletnią tradycję, cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieńców. Jak sami mówią, to okazja nie tylko do wyciszenia się, refleksji nad własnym życiem i powołaniem ale możliwość poznania kleryckiego życia. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział pięciu lektorów z naszej parafii: Zdunek Krzysztof, Bernardy Dariusz, Hachaj Rafał, Derela Mariusz i Lipchardt Krzysztof.