z418 I 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z naszej parafii. Spotkanie przygotowały panie z  Oddziału Caritas działającego przy naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się w kościele, Mszą św. o godz. 15.00 celebrowaną przez ks. proboszcza. Następnie wszyscy udali się do Sali duszpasterskiej na plebanii na dalszą część spotkania. Była wspólna modlitwa, składanie sobie życzeń oraz wspólne śpiewanie kolęd. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele naszej Rady Parafialnej. Spotkanie ubogaciła młodzież swoim występem nawiązującym do dawnego kolędowania po domach.